Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) en Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) is een plan waarin je aangeeft waar je de komende periode aan gaat werken. Dat kan een vak zijn waar je beter in wilt worden, maar het kunnen ook sociale vaardigheden zijn of vaardigheden die je tijdens het stage lopen nodig hebt. Het IOP wordt samen met je mentor en je ouders/verzorgers besproken.

 

Drie keer per jaar hebben leerlingen een coachingsgesprek met hun mentor. Daarnaast praat de mentor veel vaker met 'zijn/haar' leerlingen over alledaagse schoolzaken, zoals wekelijks tijdens de mentorles en ook buiten de les als het nodig is. In het eerste leerjaar heeft de leerling drie IOP-gesprekken met de mentor en zijn/haar ouders/verzorgers. IOP staat voor individueel ontwikkelingsplan. Vanaf leerjaar 2 vinden deze gesprekken tweemaal per jaar plaats. Tijdens het eerste IOP-gesprek wordt ook het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) met de leerling en de ouders/verzorgers besproken en ondertekend. Aan het einde van het schooljaar wordt het OPP opnieuw vastgesteld en besproken met de ouders.

Tot het IOP behoren:

  • het leren van vaardigheden;
  • het behalen van certificaten of kwalificaties;
  • persoonlijke leer- en ontwikkelingswegen;
  • arbeidsmogelijkheden en -perspectieven.