Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) en Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) is een plan waarin je aangeeft waar je de komende periode aan gaat werken. Dat kan een vak zijn waar je beter in wilt worden, maar het kunnen ook sociale vaardigheden zijn of vaardigheden die je tijdens het stage lopen nodig hebt. Het IOP wordt samen met je mentor en je ouders/verzorgers besproken.

Tot het IOP behoren:
>  het leren van vaardigheden;
>  het behalen van certificaten of kwalificaties;
>  persoonlijke leer- en ontwikkelingswegen;
>  arbeidsmogelijkheden en -perspectieven.

Elk schooljaar heb je drie IOPgesprekken met je mentor en je ouders/verzorgers. Wij verwachten dat ouders/verzorgers deze gesprekken bijwonen. De inbreng van de ouders/verzorgers wordt tijdens de gesprekken meegenomen.
Tijdens het IOP-gesprek wordt ook het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) besproken en ondertekend.
In het OPP staan het verwachte uitstroomniveau en je persoonlijke onderwijsdoelen.