Hulp nodig

Heb je moeite met een vak of snap je iets niet? Of zit je niet lekker in je vel en wil je daar met iemand over praten? Op onze school kun je hulp krijgen bij het leren en als je persoonlijke problemen hebt.
Hieronder staat bij wie je met welke vragen terecht kunt. 

Spreek als eerste je mentor aan

Op school heb je het meeste contact met je mentor. Ook als andere leraren denken dat jij hulp nodig hebben, overleggen ze dit ook met jouw mentor. Je mentor is daarom altijd op de hoogte hoe het met het leren gaat. Maar je mentor heeft ook aandacht voor hoe je je voelt. 
Als je problemen hebt met leren of als je niet lekker in je vel zit, kun je een afspraak met je mentor maken om het te bespreken. De mentor zal dan samen met jou en eventueel je ouders/verzorgers op zoek gaan naar een oplossing. 
In de school zijn mensen die kunnen helpen met leerproblemen of persoonlijke problemen. Je mentor kan voorstellen dat jij met één van hen aan een oplossing gaat werken. 

Leerling en/of ouders/verzorgers kunnen bij zorgen, vragen of problemen ook altijd contact opnemen met de coördinator passend onderwijs of de leerlingbegeleider.

De coördinator passend onderwijs is mw. M. Hadioui [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl 
De leerlingbegeleider is dhr. K. van der Hoeven [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl 

Social Media

Ontdek welke afspraken we hebben en hoe je er verstandig mee omgaat