Examinering

Aan het einde van de opleiding praktijkonderwijs kun je een diploma halen.
Je moet dan aan de volgende eisen voldoen:

  1. Een aanwezigheid van minimaal 80%.
  2. Je portfolio voldoet aan de eisen die gesteld worden volgens de examenregels.
  3. Je hebt voldoende stages gelopen die met een voldoende zijn afgesloten.
  4. Je moet tijdens een mondeling examen kunnen uitleggen wat je allemaal hebt geleerd en wat je hebt gedaan om dit te bereiken.