Examen en Entree-opleiding

Aan het einde van de opleiding praktijkonderwijs kun je een diploma halen. Je moet dan aan de volgende eisen voldoen:

  1. Een aanwezigheid van minimaal 80%.
  2. Je portfolio voldoet aan de eisen die gesteld worden volgens de examenregels.
  3. Je hebt gedurende de stagejaren minimaal drie stages afgerond met een voldoende en waarvoor je een certificaat hebt behaald.
  4. Je moet tijdens een mondeling examen kunnen uitleggen wat je allemaal hebt geleerd en wat je hebt gedaan om dit te bereiken.

Entree-opleiding

In het vierde jaar start je met het Entreeprogramma. Deze opleiding biedt jou de kans om op onze school en MBO niveau 1-diploma te halen.