Burgerschapsvorming

Op het Stanislas Pro is veel aandacht voor burgerschapsvorming. Samen met jou en je medeleerlingen zetten we ons regelmatig in voor de maatschappij, goede doelen en het milieu.

In samenwerking met Stichting KEI maken leerlingen in het arbeidstrainingscentrum fietsen klaar voor inwoners uit Rijswijk. Ook stellen we babypakketten samen voor jonge ouders die weinig geld te besteden hebben. Tijdens de jaarlijkse Stanislasdag zamelen we geld of spullen voor een doel dat we gezamenlijk uitkiezen.

Alle leerlingen doen in leerjaar 2 een maatschappelijke stage (MAS) van 30 uur. Met deze stage, die buiten school plaatsvindt, doe je zo ervaring op in het vrijwilligerswerk. Op deze manier lever je een actieve bijdrage aan de maatschappij, leer je hoe het is om je belangeloos in te zetten voor anderen en maak je kennis met groepen in de maatschappij die ondersteuning nodig hebben. De MAS wordt jou zelf georganiseerd en kan bijvoorbeeld worden volbracht bij een non-profitorganisatie zoals een (sport)vereniging of in de zorg.