Aanmelden op onze school

Als jouw school je als advies praktijkonderwijs heeft gegeven kun je je aanmelden op onze school. Als je je aanmeldt kijken wij of je in aanmerking komt voor praktijkonderwijs. Als je een positieve beschikking krijgt kan je bij ons op school komen.

Wij hebben plaats voor 48 eerstejaarsleerlingen, deze verdelen wij over 3 klassen met 16 leerlingen.

Aanmeldprocedure en tijdpad

De aanmeldperiode start op zaterdag 12 februari 2022. 

Je kunt zonder afspraak langskomen om je in te schrijven op zaterdag 12 februari tussen 10:00 en 12:00 uur.

Komt 12 februari niet uit? Maak dan een inschrijfafspraak op een ander moment via telefoonnummer 070 394 05 65.

Op donderdag 7 april geven wij bericht over de plaatsing.

Maak een inschrijfafspraak

Kies jij voor onze school? Dan plannen we graag een aanmeldgesprek met jou en je ouder/verzorger. Je ouder/verzorger kan onderstaand formulier invullen. Wij nemen dan contact op om een afspraak te maken. 

Formulier SCPro

Gegevens instroom basisschool
Verzenden

Aanmelding vindt plaats na het inleveren van het voorkeursformulier en het adviesformulier van de (speciale) basisschool. Op dit formulier staat een unieke code, waarmee we je digitale dossier kunnen inzien. Vervolgens vult/vullen je ouder(s)/verzorger(s) samen met ons het aanmeldingsformulier van Stanislas Praktijkonderwijs in. Dit wordt samen met het formulier Zienswijze van het Samenwerkingsverband ondertekend. Je ouder(s)/verzorger(s) krijgt/krijgen uitleg over de aanvraag voor de Toelaatbaarheidsverklaring voor het praktijkonderwijs (TLV-PrO).
De coördinator passend onderwijs zorgt ervoor dat de commissie van begeleiding de benodigde informatie krijgt. Deze informatie moet aangeleverd zijn door de verwijzende scholen. Zonder deze informatie stopt de toelatingsprocedure.
De benodigde informatie is:

  • Onderwijskundig rapport (OKR; VO-VO of BO-VO)
  • IQ-test niet ouder dan 2 jaar
  • Leervorderingentest (bijv. CITO, Drempel)
  • Optioneel: gegevens sociaal-emotionele ontwikkeling

Het Stanislas Praktijkonderwijs hanteert alleen voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus in geval van de eerste keuze. Deze leerlingen zullen niet worden meegenomen in de loting. Binnen het Stanislas Praktijkonderwijs vinden wij het niet wenselijk als er familie van werknemers van het praktijkonderwijs zich aanmelden. Dit door de kleine setting en privacy van de leerling.

Welke ondersteuning kunnen wij bieden?

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden op onze school.
Klik hier om het SOP te openen. 

BOVO-procedure Haaglanden

Net als alle andere middelbare school in de regio Haaglanden volgen wij de BOVO-regels met betrekking tot de aanmelding en toelating van leerlingen. Klik hier voor meer informatie over de BOVO-procedure van dit jaar.