313 resultaten:
81.

Mavo bovenbouw - Extra examenvak

Extra examenvak Naast de verplichte vakken die iedereen krijgt en de vakken die bij het profiel horen, kies je één keuzevak en één zevende examenvak.  Door dit zevende en extra examenvak…  
82.

PLUS op het vwo - Pre-universitaire trajecten 

Pre-universitaire trajecten  Leerlingen met goede vwo-resultaten kunnen meedoen met pre-universitaire trajecten zoals Pre-University College. De meeste contacten heeft de school met de…  
83.

PLUS op het vwo - PLUS-brugklas

PLUS-brugklas In de vwo-brugklas wordt één uur minder Nederlands en wiskunde gegeven. Omdat wel dezelfde lesstof wordt behandeld als in de reguliere vwo-brugklas, ligt het tempo voor deze vakken…  
84.

Bevorderingsnormen en PTA's - Bevorderingsnormen klas 4 en 5

Bevorderingsnormen klas 4 en 5  
85.

Bevorderingsnormen en PTA's - Bevorderingsnormen brugklas

Bevorderingsnormen brugklas In de determinatie wordt gerekend met cijfergemiddelden van de determinatievakken (D1) en tellen eventuele tekortpunten van de overige vakken (D2). Het gemiddelde…  
86.

Meepraten - Ouderraad

Ouderraad Op het Stanislascollege Pijnacker is een actieve Ouderraad. De hoofdtaak van de Ouderraad is het bevorderen van de communicatie tussen ouders/verzorgers en school (klankbordfunctie). De…  
87.

Meepraten - Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad Het Stanislascollege Pijnacker vindt het belangrijk dat naast collega’s ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. De school heeft een…  
88.

Sterk de wereld in

Sterk de wereld in Goed onderwijs, een prettige sfeer en een brede vorming, daar staat de school voor. Het Stanislascollege Pijnacker daagt leerlingen uit om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De…  
89.

Sterk de wereld in

Goed onderwijs, een prettige sfeer en een brede vorming, daar staan we voor. Op het Stanislascollege Pijnacker dagen we leerlingen uit om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het moderne en lichte…  

Zoek resultaten 81 tot 90 van 313