327 resultaten:
41.

Studiekosten en verzekeringen

Studiekosten en verzekeringen Studiekosten en verzekeringen De overheid draagt zorg voor het grootste gedeelte van de financiering van het onderwijs. Tegelijkertijd wil onze school vanuit de visie…  
42.

Studiekosten en verzekeringen - Schoolbijdrage en -kosten

Schoolbijdrage en -kosten Sinds de ‘wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage’ per 1 augustus 2021 kennen wij in Nederland vier categorieën van schoolkosten. Wij vinden het belangrijk om hier op een…  
43.

Studiekosten en verzekeringen - Tegemoetkoming studiekosten

Tegemoetkoming studiekosten Op basis van het inkomen kan u als ouder/verzorger soms in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst…  
44.

Studiebegeleiding en zorg

Studiebegeleiding en zorg De begeleiding is er op gericht dat leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Er is onderscheid tussen studiebegeleiding (ondersteuning bij het leren) en…  
45.

Studiebegeleiding en zorg - Studiebegeleiding

Studiebegeleiding Studieles in de brugklas Naast de wekelijkse coachingsmoment en klassenuur hebben de brugklasleerlingen een studieles in hun rooster. Voor de kerstvakantie wordt hier aandacht…  
46.

Begeleiding door een coach

Begeleiding door een coach Begeleiding door een coach Elke leerling heeft een coach. De coach houdt de studieresultaten goed in de gaten, bespreekt met de leerling zijn werkhouding, de planning,…  
47.

Begeleiding door een coach - Contact met de coach

Contact met de coach Zoals hierboven vermeld staat, lopen de contacten tussen de ouders en de school in eerste instantie via de coach. Contact kan het makkelijkst gelegd worden per e-mail, maar ook…  
48.

Begeleiding door een coach - Begeleiding door een coach

Begeleiding door een coach Elke leerling heeft een coach. De coach houdt de studieresultaten goed in de gaten, bespreekt met de leerling zijn werkhouding, de planning, het benutten van flexuren en…  
50.

Ziekte en afwezigheid - Verzuim en verlof

Verzuim en verlof Bij verhindering van één of enkele lesuren voor een bezoek aan (huis)arts of orthodontist levert de leerling ten minste één dag van tevoren een briefje in bij de receptie…  

Zoek resultaten 41 tot 50 van 327