Vacatures

Wij stellen eerst even voor

Op het Stanislascollege Pijnacker heerst onder medewerkers een collegiale sfeer waarbinnen intensief wordt samengewerkt. Hoor en wederhoor zijn heel gewoon. Er is een begeleidingsprogramma voor nieuwe en beginnende docenten.

De school is een goede en fijne school die gevestigd is in een mooie groene omgeving op de grens van Pijnacker en Nootdorp. De school biedt goed onderwijs op de niveaus mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) binnen een fijne en vertrouwde sfeer. Het is een school waar leerlingen zich welkom en gezien voelen én waar merkbaar aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.

Iedere leerling is uniek.

Met MyFlex kiest de leerling naast de gewone lessen elke week vier flexuren. Er kan gekozen worden uit FlexSupport (extra uitleg), FlexStudy (zelfstandig werken) of FlexChallenge (extra uitdaging).  Zo kunnen leerlingen het onderwijs op deze school extra laten aansluiten op hun capaciteiten. Bovendien ontwikkelen leerlingen zo een zelfstandige studiehouding.
Elke leerling heeft regelmatig contact met zijn/haar coach. De coach heeft oog voor de totale ontwikkeling van de leerling en ondersteunt bij het kiezen voor de juiste flexuren. Ook voert de coach meerdere malen per jaar een gesprek met de leerlingen zijn/haar ouders/verzorgers. De school streeft ernaar dat iedereen coach kan zijn.
 
Het Stanislascollege Pijnacker is één van de zes scholen van het Stanislascollege. Goed onderwijs, een prettige sfeer en een brede vorming, daar staan de scholen van het Stanislascollege voor. Een betrokken team zet zich in om leerlingen kennis bij te brengen en om hen voor te bereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij mét oog voor de medemens. Zelf de leerling laten nadenken over wat hij of zij doet en waarom (reflecteren) wordt gestimuleerd. Ontwikkelen, zichtbaarheid en openheid zijn elementen die niet alleen in het gebouw, maar ook in het onderwijs en de organisatie van de school terug te vinden zijn.

Stanislascollege Pijnacker - één van de zes scholen van het Stanislascollege - maakt deel uit van regio Lucas VO Delflanden. In deze regio werken tien VO-scholen van Lucas Onderwijs intensief samen. Met in totaal meer dan 34.000 leerlingen en 4.000 personeelsleden is Lucas Onderwijs één van de grootste onderwijsbesturen in Nederland. De besturingsfilosofie binnen de stichting wordt gekenmerkt door verregaande vorm van mandatering van de scholen. Scholen hebben hierdoor veel ruimte om beleidskeuzes te maken die passen bij de eigen context.
De scholen hebben elk een eigen schoolcultuur en onderwijskundig profiel. Ze werken onderling nauw samen en stemmen hun onderwijsaanbod af. Wat de scholen naast hun signatuur bindt, is de wijze waarop zij invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Onze collega's vertellen hoe het is om op onze mooie school te werken