Vacatures

Wij stellen eerst even voor

Het Stanislascollege Pijnacker is een brede school voor mavo, havo, vwo en gymnasium en telt 1300 leerlingen en 150 personeelsleden. De school streeft ernaar om de leerlingen veel te bieden op intellectueel, cultureel, levensbeschouwelijk en algemeen vormend gebied. De ambities van de school zijn in het onderwijsprogramma en MyFlex, in de begeleiding van leerlingen en in het sterke en eigentijdse accent op opvoeding van ‘heel de mens’, terug te vinden.

Er wordt op zorgvuldige wijze aandacht besteed aan de interconfessionele identiteit van de school, hetgeen in lessen levensbeschouwing, eigentijdse bezinningsdagen voor collega’s, ignatiaanse pedagogiek, vieringen en maatschappelijke betrokkenheid naar voren komt. De school wordt integraal geleid door een schoolleiding waarvan op dit moment de rector, twee conrectoren (de directie) en vier afdelingsleiders deel uitmaken. Beslissingen worden doorgaans genomen op basis van voorstellen vanuit door de schoolleiding georganiseerde commissies. 

Stanislascollege Pijnacker - één van de zes scholen van het Stanislascollege - maakt deel uit van regio Lucas VO Delflanden. In deze regio werken tien VO-scholen van Lucas Onderwijs intensief samen. Met in totaal meer dan 34.000 leerlingen en 4.000 personeelsleden is Lucas Onderwijs één van de grootste onderwijsbesturen in Nederland. De besturingsfilosofie binnen de stichting wordt gekenmerkt door verregaande vorm van mandatering van de scholen. Scholen hebben hierdoor veel ruimte om beleidskeuzes te maken die passen bij de eigen context.
De scholen hebben elk een eigen schoolcultuur en onderwijskundig profiel. Ze werken onderling nauw samen en stemmen hun onderwijsaanbod af. Wat de scholen naast hun signatuur bindt, is de wijze waarop zij invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.