U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Studiekosten

De overheid draagt zorg voor een sobere financiering van het onderwijs. Tegelijkertijd wil het Stanislascollege Pijnacker vanuit de visie op onderwijs en op de ontwikkeling van de leerlingen meer bieden dan wat op basis van deze financiering (lumpsum) daadwerkelijk mogelijk is. Om dat mogelijk te maken vraagt de school aan ouders/verzorgers van de leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage van € 118 per schooljaar.

De school bespreekt en evalueert elk jaar met de Ouderraad voor welke doeleinden deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ingezet. 

Toelichting op de schoolbijdrage Stanislascollege Pijnacker

Chromebook

Brugklasleerlingen ontvangen bij hun boekenpakket een Chromebook. Deze wordt grotendeels bekostigd door de school. Aan ouders/verzorgers wordt een éénmalige bijdrage gevraagd van 25 euro.

Incidentele kosten

Naast de kosten van de schoolbijdrage kunnen de ouders nog een enkele maal worden aangesproken voor de kosten van excursies en het kamp die bij het lesprogramma horen. Leerlingen kunnen op basis van vrijwilligheid meedoen aan door de school georganiseerde vakantieactiviteiten. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van kosten.

Tegemoetkoming studiekosten

Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Ouders/verzorgers ontvangen deze toeslag naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.
>> Op de website van de belastingdienst kunnen ouders/verzorgers een proefberekening maken en de toeslag aanvragen.

Ouders van leerlingen die wonen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en een beperkt inkomen hebben, kunnen een tegemoetkoming schoolkosten aanvragen bij Stichting Leergeld Pijnacker-Nootdorp. Ook kan er een schoolspullenpas aangevraagd worden.
Leerlingen die wonen in Den Haag en in bezit zijn van een Ooievaarspas, kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten en ouderbijdrage ontvangen. Deze tegemoetkoming geldt voor een (eenouder)gezin met een beperkt inkomen. Voor leerlingen die wonen in Delft is er een Delftpas.
Indien een leerling in het bezit is van een Ooievaarspas of Delftpas en in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de schoolkosten en ouderbijdrage, vragen we de leerling om aan het begin van het schooljaar de pas te laten registeren bij de administratie van de school.