U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Schoolregels

De school is een plaats waar een groot aantal mensen samenkomt. Het zou prettig zijn, als we allemaal konden nalaten, wat anderen hindert of wat vervelend voor hen is. Ook de omgeving waarin we leven en de spullen die ons gegeven zijn op school, zijn aan onze zorg toevertrouwd. We dragen daarvoor samen verantwoordelijkheid. Het spreekt voor zich dat we enkele afspraken met elkaar maken voor een goede gang van zaken.

Veilig leefklimaat

Respecteer elkaar

Het Stanislascollege streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. Dit betekent niét dat we geen conflicten kennen en dat iedereen bevriend moet zijn. Dit betekent wél dat pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld binnen ons schoolklimaat onaanvaardbaar zijn, omdat het van weinig respect voor de medemens getuigt. De directie en de medewerkers staan op het standpunt dat onacceptabel gedrag aangepakt en bijgestuurd dient te worden. De voorkeur gaat uit naar het bewerkstelligen van een bewustwordingsproces bij de pester en aanhangers via de zgn. 'No blame-aanpak', maar zwaardere disciplinaire maatregelen bij het herhaaldelijk overtreden van de regels worden niet geschuwd. Niet wie zich onveilig voelt, maar degenen die het voor anderen onveilig maken, moeten hun gedrag veranderen! Het melden van een pester door het slachtoffer, medeleerlingen of ouders zien wij daarom niet als het 'verlinken' van een scholier, maar als een humane daad naar kwetsbare jongeren. Uitgaande van deze algemene filosofie worden de leerlingen geacht bepaalde gedragsregels na te leven. Stickerkaartjes en posters herinneren hen aan de sociale codes die op onze school heersen. 

Omdat ieder zich binnen en buiten school veilig moet kunnen voelen, houd ik me aan de volgende regels:

  • Ik accepteer de ander en discrimineer niet.
  • Ik scheld, roddel en pest niet, ook niet via internet.
  • Ik blijf van een ander en de spullen van een ander af.
  • Ik misbruik mijn mobiele telefoon niet.
  • Als iemand mij hindert, vraag ik degene daarmee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een leraar om hulp!
  • Als er ruzie is, speel ik niet voor eigen rechter. Ik word niet agressief en gebruik geen geweld.
  • Ik bedreig niet; ik neem geen wapens en drugs mee.
  • Ik help anderen zich aan deze afspraken te houden.
  • Anderen mogen mij erop aanspreken als ik mij hier niet aan houd!

Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut

Alle algemeen geldende regels van het Stanislascollege zijn vastgelegd in het Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut. Het reglement is bindend voor leerlingen, ouders, medewerkers en schoolleiding. In deze gids staan de belangrijkste regels betreffende het onderwijs.

Speerpunten team leefklimaat

Team Leefklimaat bestaat uit een groep docenten die zich bezighoudt met het stellen van regels in de school. Zij hebben voor het komend schooljaar drie speerpunten:

- We stoppen onze telefoon in de telefoontas
- We zijn voorbereid
- We houden het lokaal netjes en schoon

Hieronder ziet u de posters die op plekken in de school zijn opgehangen.