U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

De ouderraad

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders van leerlingen die het contact tussen ouders onderling en tussen ouders en school willen bevorderen. De ouderraad draagt bij aan een goede leeromgeving door het bevorderen van de communicatie tussen de ouders van leerlingen en de school en vormt een klankbord voor beleidsvoornemens vanuit de locatiedirectie.

 

 

Wat zijn de doelen van de ouderraad?

  • Versterken van de communicatie met de ouders
  • Klankbord voor het beleid van Stanislascollege Pijnacker
  • Bijdrage aan de Ignatiaanse Pedagogiek.

 

 

Samenstelling ouderraad

Op dit moment bestaat de ouderraad uit de volgende leden: Huib Klein, Elsebeth Botman, Helen Janssen, Fabio Bruna, Servaas Toebosch, Christel Sohier, Sandra Jongmans, John Smits, Yvonne van Leeuwen, Daniël van Maanen, Nazneen Abdoel.

Voorbeelden van activiteiten van de ouderraad

  • Tijdens de open dagen is de ouderraad aanwezig om informatie te geven over de school en over de ouderraad.
  • Adviseren van de directie van het Stanislascollege Pijnacker over het locatieplan. Het locatiejaarplan en de onderliggende teamplannen worden ter advisering voorgelegd aan de Ouderraad. De kwaliteit van het onderwijs is voor de Ouderraad het uitgangspunt bij haar advisering.
  • Uitreiking van de Pluim tijdens het open podium. De Pluim is een speciale attentie voor een leerling die opvalt door positief sociaal gedrag.
  • De ouderraad organiseert elk jaar een themabijeenkomst voor ouders waarin een thema in relatie met de Ignatiaanse Pedagogiek centraal staat. In de begeleiding van de ontwikkelingen van jongeren naar “heel de mens” en de rol van ouders daarbij wordt een themabijeenkomst over een dan actueel onderwerp georganiseerd.
  • Het adviseren en deelnemen aan de medezeggenschapsraad en deelraad.
  • Het verzenden van een ansichtkaart aan alle eindexamenkandidaten om hen succes te wensen.
  •  Het geven van een cadeau aan de geslaagden tijdens de diploma- uitreiking.

Vergaderingen ouderraad

Wij vergaderen 6 keer per jaar, op de woensdagavond vanaf 19:30 u in het gebouw het Stanislascollege Pijnacker. De rector, Marcel Kuit, is hierbij aanwezig.

Deelnemen?

Elke ouder die wil meedenken of actief wil zijn binnen de school is van harte welkom! Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders. Interesse? Neem contact met ons op via ouderraadscp@verwijder-dit.live.nl

Contact

Zoekt u contact met de ouderraad omdat u een vraag heeft of u iets wilt kwijt over het Stanislascollege Pijnacker. U kunt contact opnemen per e-mail: ouderraadscp@verwijder-dit.live.nl