U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Huiswerkklas voor brugklasleerlingen

Voor brugklasleerlingen is er één keer per week gelegenheid om onder toezicht na schooltijd huiswerk te maken. Hieraan zijn wel geringe kosten verbonden voor de ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen en ouders ontvangen hierover aan het begin van het schooljaar informatie.

Steunles in de brugklas

Na rapport 1 bieden we in de brugklas steunlessen aan. Leerlingen kunnen kiezen voor ondersteuning in één van de kernvakken: Nederlands, Engels en wiskunde.  Leerlingen in de vwo-plusklassen krijgen geen steunles; zij hebben namelijk meer lesuren op de lessentabel staan.

Klik hier voor meer informatie over ons dyslexiebeleid.

Decanaat

De schooldecaan begeleidt de leerlingen bij het maken van de keuze van een toekomstige studie of beroep. Die keuze wordt onder meer bepaald door de capaciteiten en interesse van de leerling, maar ook door de eisen die gesteld worden aan de vervolgopleiding. Leerlingen hebben steun en begeleiding nodig bij het ontdekken van de eigen mogelijkheden en beperkingen. Daarom wordt, in nauwe samenwerking met mentoren en vakdocenten, al vanaf het eerste leerjaar een studie- en beroepskeuzeprogramma aangeboden. Dit programma helpt leerlingen bij het maken van de keuze voor een bepaalde leerweg, vakkenpakket of profiel. Tijdens de cursus vinden er verschillende activiteiten plaats om te komen tot een verantwoorde keuze. De decaan voert gesprekken met leerlingen en ouders en organiseert o.a. een scholenmarkt en voorlichtingsavonden. 

De decanen zijn mw. J. de Boer, dhr. P.J.M. van Adrichem, dhr. J. Derwort en mw. O. Huurman

Huiswerkbegeleiding

Bij huiswerkinstituut 'Bijlesnetwerk' kunnen leerlingen na schooltijd en in een vertrouwde omgeving en onder begeleiding huiswerk plannen en maken en zich goed voorbereiden op toetsen. Bij de huiswerkbegeleiding staat de individuele leerling centraal. Dit betekent dat de leerling samen met de vaste huiswerkbegeleider(s) overzicht over het huiswerk schept en een plan maakt hoe hij of zij dit aan gaat pakken. Hierbij wordt stilgestaan bij het aanbrengen van structuur, herhaling van het leerwerk, tijdig beginnen met het maakwerk en de best passende leer- en planstrategie.
De huiswerkbegeleider schrijft elke dag een kort verslag van de begeleiding in een online leerlingvolgsysteem. Bijlesnetwerk is van maandag tot en met donderdagmiddag van 15.00 tot 18.00 op school. Aan deze huiswerkbegeleiding zijn wel kosten verbonden.