U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Faalangstreductietraining

Leerlingen die moeite hebben met het omgaan met hun spanningen en/of angsten met betrekking tot de school kunnen in aanmerking komen voor een faalangstreductietraining. Deze kan in kleine groepjes of individueel plaatsvinden. Signalering van problemen op dit gebied gebeurt over het algemeen tijdens leerlingbesprekingen. Mentoren melden dit vervolgens aan de leerling en ouders. Natuurlijk kunnen ook ouders hun zorgen hierover aangeven bij de mentor.

Remedial teaching

Sommige leerlingen hebben specifieke problemen bij het leren. Het kan hierbij gaan om hiaten in de lesstof, speciale lees- en/of spellingsproblemen, speciale rekenproblemen of problemen met het plannen en organiseren van het werk. De remedial teacher kan voor die leerlingen, probleemgerichte bijlessen verzorgen. Als van een leerling, bekend is dat hij/zij dyslexie of dyscalculie heeft en ouders een verklaring hebben afgegeven op school, dan kan hij/zij in aanmerking komen voor extra faciliteiten. De school acht het daarom van groot belang dat docenten op de hoogte te zijn van dyslexie of andere leerstoornissen.
Klik hier voor meer informatie over ons dyslexiebeleid.

Het zorgteam

Leerlingen zitten in een fase van hun leven waarin heel veel zaken veranderen. Hierdoor kunnen ze soms worstelen met zichzelf, persoonlijke problemen hebben of behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek. De eerste contactpersoon is in dat geval de mentor. Op basis van het gesprek met de leerling, kan de mentor de leerling doorverwijzen naar de leerlingbegeleider. Deze bespreekt de leerling tijdens het zorgoverleg waarna bepaald wordt of de leerlingbegeleider zelf met de leerling aan de slag kan of dat er extra hulp van binnen of buiten de school gewenst is.

Het zorgteam is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines. De zorgcoördinator is voorzitter van het team.

Het zorgteam is inzetbaar voor:

  • ondersteuning en advisering bij de aanpak van zorgleerlingen;
  • ondersteuning bij de opzet van de handelingsplannen; ondersteuning bij verwijzingen;
  • diagnostisch onderzoek; trainingen: sociale vaardigheid, faalangstreductie, denkstimulering;
  • coaching van docenten en of klassen; individuele begeleiding van leerlingen.

Zorgleerlingen worden door de coördinator aangemeld.

De leerlingebegeleiders zijn: mw. A. Schokker, mw. K. Louwers en dhr. R. GeversDe zorgcoördinator is: mw. H. Osseman