Sterk de wereld in

Goed onderwijs, een prettige sfeer en een brede vorming, daar staat de school voor. Het Stanislascollege Pijnacker daagt leerlingen uit om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De school is gehuisvest in een mooi gebouw, gelegen op de grens tussen Pijnacker en Nootdorp.

Kleine afdelingen en leerhuizen

Goed onderwijs, een prettige sfeer en een brede vorming, daar staan we voor. Op het Stanislascollege Pijnacker dagen we leerlingen uit om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het moderne en lichte schoolgebouw ligt in een mooi groen gebied op de grens Pijnacker en Nootdorp. Brugklassers hebben een eigen gedeelte in het gebouw waar zij bijna al hun lessen volgen. In deze kleine omgeving wordt de basis gelegd voor een goede en gezellige schooltijd. 

Op het Stanislascollege Pijnacker hebben de leerlingen een afwisselende lesdag. Er zijn klassikale lessen in lokalen, en lessen in het leerhuis. Het leerhuis is een grote ruimte waar leerlingen werken aan groepsopdrachten, zelfstandig werken en in stilte kunnen leren. Door deze afwisseling is de schooldag uitdagender en bovendien leren de leerlingen zo verschillende leerstijlen. 
Er is een leerhuis voor de brugklas, de mavo (klas 2-4), de havo (klas 2-5) en het vwo (klas 2-6).

Bijzonder aan onze school is dat leerlingen – naast goed onderwijs – de kans krijgen om zich breder én beter te ontwikkelen. Breder omdat we het belangrijk vinden het belangrijk dat leerlingen zich ook persoonlijk, creatief, cultureel, sociaal en sportief ontwikkelen. Dit uit zich in het aanbod van expressieve en creatieve vakken, zoals drama, tekenen en muziek. Bovendien stimuleren we leerlingen om na te denken over gemaakte keuzes tijdens de regelmatige reflectie en bezinningsmomenten. 

Leerlingen krijgen de kans om zich beter te ontwikkelen door het ruime plusaanbod dat het Stanislascollege Pijnacker rijk is. Enkele voorbeelden zijn: extra Engels met kans op internationaal erkende certificaten, Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk), webclasses, samenwerkingen met MBO’s, HBO’s en universiteiten, vakken volgen op een hoger niveau, debatclubs, de Tech Challange en - speciaal voor ambitieuze vwo-leerlingen – een vwo-plus-brugklas, het PLUS-project, versneld examen, masterclasses en pre-universitaire trajecten.
Behalve dit verrijkingsaanbod zijn er elk jaar ook allerlei buitenschoolse activiteiten op het gebied van cultuur, muziek en sport.