Sterk de wereld in

Goed onderwijs, een prettige sfeer en een brede vorming, daar staat de school voor. Het Stanislascollege Pijnacker daagt leerlingen uit om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De school is gehuisvest in een mooi gebouw, gelegen op de grens tussen Pijnacker en Nootdorp.

Goed onderwijs en een brede vorming

Goed onderwijs is de basis. We hebben oog voor elke leerling. De lessen worden afwisselend gegeven in vaklokalen én in een leerhuis. Een leerhuis is een grote ruimte waar leerlingen op allerlei manieren werken onder begeleiding van de vakdocent. Door deze afwisseling is de schooldag uitdagender. Bovendien leren de leerlingen zo verschillende leerstijlen.

Bijzonder aan onze school is dat leerlingen – naast goed onderwijs – de kans krijgen om zich breder én beter te ontwikkelen. Breder omdat we het belangrijk vinden het belangrijk dat leerlingen zich ook persoonlijk, creatief, cultureel, sociaal en sportief ontwikkelen. Dit uit zich in het aanbod van expressieve en creatieve vakken, zoals drama, tekenen en muziek. Bovendien stimuleren we leerlingen om na te denken over gemaakte keuzes tijdens de regelmatige reflectie en bezinningsmomenten.

Leerlingen krijgen de kans om zich beter te ontwikkelen door het ruime plusaanbod dat onze school rijk is. Enkele voorbeelden zijn: extra Engels met kans op internationaal erkende certificaten, Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk), webclasses, samenwerkingen met MBO’s, HBO’s en universiteiten, vakken volgen op een hoger niveau, debatclubs, de Tech Challange en -speciaal voor ambitieuze vwo-leerlingen – een vwo-plus-brugklas, het PLUS-project, versneld examen, masterclasses en pre-universitaire trajecten.

Behalve dit verrijkingsaanbod zijn er elk jaar ook allerlei buitenschoolse activiteiten op het gebied van cultuur, muziek en sport.