De ouderraad

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders van leerlingen die het contact tussen ouders onderling en tussen ouders en school willen bevorderen. De ouderraad draagt bij aan een goede leeromgeving door het bevorderen van de communicatie tussen de ouders van leerlingen en de school en vormt een klankbord voor beleidsvoornemens vanuit de locatiedirectie.

Wat zijn de doelen van de ouderraad?

  • Bijdrage aan de Ignatiaanse Pedagogiek.
  • Het versterken van de communicatie met de ouders
  • Het vergroten van onze klankbordrol voor de ouders, maar ook voor de schoolleiding bij beleidsvoornemens

Voorbeelden van activiteiten van de ouderraad

  • Tijdens de open dagen is de ouderraad aanwezig om informatie te geven over de school en over de ouderraad.
  • Adviseren van de directie van het Stanislascollege Pijnacker over het locatieplan. Het locatiejaarplan en de onderliggende teamplannen worden ter advisering voorgelegd aan de Ouderraad. De kwaliteit van het onderwijs is voor de Ouderraad het uitgangspunt bij haar advisering.
  • De ouderraad organiseert elk jaar een themabijeenkomst voor ouders waarin een thema in relatie met de Ignatiaanse Pedagogiek centraal staat. In de begeleiding van de ontwikkelingen van jongeren naar “heel de mens” en de rol van ouders daarbij wordt een themabijeenkomst over een dan actueel onderwerp georganiseerd.
  • Het adviseren en deelnemen aan de medezeggenschapsraad en deelraad.

Vergaderingen ouderraad

Wij vergaderen 6 keer per jaar, op de maandagavond vanaf 19:30 u in het gebouw het Stanislascollege Pijnacker. Vertegenwoordiging van de schoolleiding is hierbij aanwezig.

Onder deze link vindt u de notulen van ons overleg op 15 februari 2021

Deelnemen?

Elke ouder die wil meedenken of actief wil zijn binnen de school is van harte welkom! Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders, niet alleen als lid van de ouderraad, maar zeker ook naar ouders die zich voor een activiteit willen inzetten. Interesse? Neem contact met ons op via [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl

Contact

Zoekt u contact met de ouderraad omdat u een vraag heeft of u iets wilt kwijt over het Stanislascollege Pijnacker. U kunt contact opnemen per e-mail: [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl

NB: voor formele klachten en geschillen verwijzen wij u naar deze procedure.