U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Meepraten

Wij vinden het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. Onze school heeft een Medezeggenschapsraad waar collega's, ouders en een leerling deel van uitmaken. Daarnaast beschikt onze school over een actieve Ouderraad en Leerlingenraad.

Medezeggenschapsraad

Het Stanislascollege Pijnacker vindt het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van de school. Er is een Medezeggenschapsraad waar collega's, ouders/verzorgers en leerlingen deel van kunnen uitmaken. 

Contact met de medezeggenschapsraad: mrscp@verwijder-dit.stanislascollege.nl

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders van leerlingen die het contact tussen ouders onderling en tussen ouders en school willen bevorderen. De ouderraad draagt bij aan een goede leeromgeving door het bevorderen van de communicatie tussen de ouders van leerlingen en de school en vormt een klankbord voor beleidsvoornemens vanuit de directie.

Contact met de Ouderraad: ouderraadscp@verwijder-dit.live.nl

Klik hier voor meer informatie over de Ouderraad en de activiteiten van de Ouderraad.

Leerlingenraad

Omdat wij het belangrijk vinden om naar de leerlingen te luisteren, is er een actieve Leerlingenraad, die alle leerlingen van het Stanislascollege Pijnacker vertegenwoordigt. De leerlingenraad denkt mee over het beleid op school en luistert naar alle leerlingen. Regelmatig overleggen ze met het managementteam van de school. Afgevaardigden van de Leerlingenraad nemen deel aan de medezeggenschapsraad.

Contact met de Leerlingenraad: leerlingenraadscp@verwijder-dit.stanislascollege.nl

De leden van de Leerlingenraad zijn:

  • Nour Hmoumou, vwo 6 (voorzitter en vertegenwoordiging MR en Regioraad)
  • Niki Heideman, vwo 6 (secretaris)
  • Martha van de Lindeloof, vwo 6 (notulist)
  • Carine Termorshuizen, havo 5 (vertegenwoordiging MR)
  • Puck van Steenbergen, mavo 3
  • Alysha Janga, vwo 3
  • Bahaar Ramdjanbeg, havo 4
  • Guy Neuman, vwo 6