Meepraten

Wij vinden het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. Onze school heeft een Medezeggenschapsraad waar collega's, ouders en een leerling deel van uitmaken. Daarnaast beschikt onze school over een actieve Ouderraad en Leerlingenraad.

Medezeggenschapsraad

Het Stanislascollege Pijnacker vindt het belangrijk dat naast collega’s ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. De school heeft een Medezeggenschapsraad waar collega’s, ouders/verzorgers en leerlingen deel van kunnen uitmaken. Afgevaardigden van de medezeggenschapsraden van de zes scholen van het Stanislascollege vormen samen de regioraad (RR). Hierin praten ouders/verzorgers en medewerkers aan de school formeel mee over het beleid van de scholengemeenschap.

Contact met de medezeggenschapsraad: boha@verwijder-dit.stanislascollege.nl.

Ouderraad

Op het Stanislascollege Pijnacker is een actieve Ouderraad. De hoofdtaak van de Ouderraad is het bevorderen van de communicatie tussen ouders/verzorgers en school (klankbordfunctie). De Raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven en fungeert als gesprekspartner van de schoolleiding in het belang van zowel de leerlingen als de ouders/verzorgers. 

Contact met de Ouderraad: scp-ouderraad@verwijder-dit.stanislascollege.nl  

Klik hier voor meer informatie over de Ouderraad en de activiteiten van de Ouderraad.

Leerlingenraad

Omdat wij het belangrijk vinden om naar de leerlingen te luisteren, is er een actieve Leerlingenraad, die alle leerlingen van het Stanislascollege Pijnacker vertegenwoordigt. De leerlingenraad denkt mee over het beleid op school en luistert naar alle leerlingen. Regelmatig overleggen ze met het managementteam van de school. Afgevaardigden van de Leerlingenraad nemen deel aan de Medezeggenschapsraad.

Contact met de Leerlingenraad: leerlingenraadscp@verwijder-dit.gmail.com