Team

De schoolleiding bestaat uit de afdelingsleiders, de conrector en de rector van de school. Elke afdeling wordt geleid door een afdelingsleider. De afdelingsleiders worden per afdeling ondersteund door een coördinator. De dagelijkse leerlingenzorg wordt verzorgd door de coaches en coördinatoren.

Binnen onze school kennen we vier afdelingen: brugklas, mavo, havo en vwo. Tevens hebben we een afdelingsleider die zich bezighoudt met beheer en organisatie. Elk vak heeft een eigen vaksectie. De secties ontwikkelen het vakinhoudelijke onderwijs.
Daarnaast zijn er ook werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van een bepaald thema binnen de school. Afhankelijk van ontwikkelingen in de school kunnen er nieuwe werkgroepen ontstaan.