Team

De dagelijkse leiding van het Stanislascollege Pijnacker is in handen van de schoolleiding. De schoolleiding bestaat uit een rector, een conrector onderwijs, een conrector organisatie en vier afdelingsleiders. De afdelingsleiders worden per afdeling ondersteund door een coördinator. De dagelijkse leerlingenzorg wordt verzorgd door de mentoren en coördinatoren.

Schoolleiding

mw. Y.M.H. van Schooneveld waarnemend rector/ conrector onderwijs
mw. J.J.M. Huijskens conrector organisatie
mw. M.J. van Steenbergen afdelingsleider brugklassen
dhr. J.A.J.M. Ringeling afdelingsleider mavo
dhr. J. Noorlander afdelingsleider havo
mw. drs. I. de Vries afdelingsleider vwo

Coördinatoren

brugklas mw. C.M. van der Hoek [email protected]
mavo dhr. R. Gevers [email protected]
havo mw. drs. J.H.A. Duijnisveld [email protected]
vwo mw. drs. E.S. de Pree [email protected]

Overzicht medewerkers

Een volledig overzicht van medewerkers en e-mailadressen is opgenomen in de schoolgids.