Team

De dagelijkse leiding van het Stanislascollege Pijnacker is in handen van het managementteam. Dit team wordt gevormd door de rector en twee conrectoren. Verantwoordelijkheid voor onderwijs- en personeelsbeleid rust bij de rector en conrectoren. De dagelijkse leerlingenzorg zal belegd worden bij de coördinatoren.

Managementteam

dhr. ir. J.W. (Jan Willem) van Poortvliet rector
mw. J.J.M. (Judith) Huijskens conrector
mw. Y.M.H. (Yvonne) van Schooneveld conrector

Coördinatoren

Brugklas - mw. C.M. (Diane) van der Hoek [email protected]
  - mw. M.J. (Marjolein) van Steenbergen [email protected]
Mavo - dhr. J.A.J. (Jeroen) Ringeling [email protected]
  - mw. E.M.A.(Els) Jongeling [email protected]
Havo onderbouw - dhr. V. (Vincent) Trinthamer [email protected]
Havo bovenbouw - dhr. V. (Vincent) Trinthamer [email protected]
Vwo onderbouw - mw. drs. J.H.A. (Joke) Duijnisveld [email protected]
Vwo bovenbouw - mw. drs. L. (Larissa) de Haan [email protected]

Coördinatoren dyslexie en RT

mw. A. (Andrea) van Wakeren [email protected]
mw. J.C. (Hanneke) van den Berg-Notenboom [email protected]

Zorgcoördinator

mw. P. (Peggy) van der Maas [email protected]