Team

De dagelijkse leiding van het Stanislascollege Pijnacker is in handen van de schoolleiding. De schoolleiding bestaat uit de rector, conrector, verantwoordelijke voor beheer & organisatie en vijf afdelingsleiders.

De afdelingsleiders worden per afdeling ondersteund door een coördinator. De dagelijkse leerlingenzorg wordt verzorgd door de coaches en coördinatoren.

Schoolleiding

dhr. A.A.J. Dijkgraaf rector
mw. Y.M.H. van Schooneveld conrector onderwijs
dhr. J. Noorlander beheer & organisatie
dhr. H. van Balkom a.i. afdelingsleider brugklassen
dhr. E. Hoogduin afdelingsleider brugklassen
dhr. J.A.J. Ringeling afdelingsleider mavo
mw. M.J. van Steenbergen afdelingsleider havo
mw. A. van Wakeren afdelingsleider havo
mw. drs. I. de Vries afdelingsleider vwo

Coördinatoren

mw. C.M. van der Hoek brugklassen
dhr. P.V. Clasquin mavo
mw. B.B. Teeuwen havo
mw. drs. E.S. de Pree vwo