Ziekte

U kunt uw kind voor aanvang van het eerste lesuur telefonisch ziekmelden (015 750 60 30) of per mail via [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl.

Dit mailadres kan niet gebruikt worden voor verlofaanvragen voor tandartsbezoek, bezoek aan open dagen, etc. Als de leerling tijdens de lessen ziek naar huis gaat, meldt hij/zij zich af bij de afdelingsleider. Als de leerling thuiskomt, wordt dit telefonisch aan school gemeld.

Te laat

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de receptie. Als een leerling te laat is, moet hij/zij zich de volgende dag om 7:45 uur melden. Bij drie keer en bij zes keer te laat, stuurt de school een brief naar huis waarin wij u verzoeken om contact op te nemen met de afdelingsleider. Als de leerling negen keer te laat is, melden wij dit bij de afdeling Leerplicht van de betreffende gemeente. 

Afwezigheid en verlof

  • Bij verhindering van één of enkele lesuren voor een bezoek aan (huis)arts of orthodontist leveren de leerlingen ten minste één dag van tevoren een briefje in bij de receptie waarop de reden van de absentie, de naam en klas van de leerling, en de lesuren waarin de leerling afwezig zal zijn, vermeld staan. 

  • Bij alle andere vormen van afwezigheid, meldt de leerling zich eerst met een brief van u als ouder/verzorger bij de afdelingsleider. Pas als de afdelingsleider de afwezigheid goedkeurt, mag het briefje bij de receptie worden ingeleverd.

  • Buitengewoon verlof (voor meer dagen) kan aangevraagd worden door uiterlijk twee weken voor het aan te vragen verlof ingaat een ingevuld verlofformulier in te leveren bij de afdelingsleider. Het formulier kunt u hieronder downloaden.

  • Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. 

  • Meer algemene informatie kunt u vinden in deze folder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.