Absentmelding in tijden van corona

In verband met het coronavirus zijn er op dit moment meer leerlingen absent dan normaal gesproken het geval is. Om ervoor te zorgen dat u telefonisch niet al te lang in de wacht staat en om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, is voor een alternatieve manier van ziek melden gekozen. Deze procedure ziet er als volgt uit: 

  • Stuurt u uw mail svp voor 8.30 uur naar [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl 

  • Zet hierin de naam van uw kind en de klas.

  • Als uw kind ziek is (niet in staat om onderwijs te volgen) meldt u uw kind ziek.

  • Als uw kind niet ziek is (wel in staat om onderwijs te volgen) maar thuis blijft i.v.m. corona (lichte corona-gerelateerde klachten, in afwachting van resultaat van test, quarantaine, etc), geeft u dan kort aan waarom uw kind thuis is.

  • Probeer in alle gevallen aan te geven hoe lang u verwacht dat uw kind afwezig zal zijn.

  • Geef het aan de school door als er een wijziging in de situatie is en stuur bij langere afwezigheid een update aan het begin van de week.

  • Mochten er vragen zijn, dan wordt er door school contact met u opgenomen. Als uw kind langere tijd afwezig is, wordt er altijd door school contact opgenomen.

Te laat

Leerlingen die te laat komen, melden zich bij de receptie. Als een leerling te laat is, moet hij/zij zich de volgende dag om 8.00 uur melden. Bij drie keer en bij zes keer te laat, stuurt de school een brief naar huis waarin ouders/verzorgers worden verzocht contact op te nemen met de coördinator. Als de leerling negen keer te laat is, melden wij dit bij de afdeling Leerplicht van de betreffende gemeente. 

Afwezigheid

  • Bij verhindering van één of enkele lesuren voor een bezoek aan (huis)arts of orthodontist leveren de leerlingen ten minste één dag van tevoren een briefje in bij de receptie waarop de reden van de absentie, de naam en klas van de leerling, en de lesuren waarin de leerling afwezig zal zijn, vermeld staan. 

  • Bij alle andere vormen van afwezigheid, meldt de leerling zich eerst met een brief van de ouders/verzorgers bij de coördinator. Pas als de coördinator de afwezigheid goedkeurt, mag het briefje bij de receptie worden ingeleverd.

  • Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. 

Verwijdering uit de les

Leerlingen die uit de klas verwijderd worden, moeten zich altijd melden bij coördinator. Na het lesuur gaan ze terug naar de docent voor een gesprek en een afspraak over de strafmaatregel.