U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Tegemoetkoming studiekosten

Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Ouders/verzorgers ontvangen deze toeslag naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.
>> Op de website van de belastingdienst kunnen ouders/verzorgers een proefberekening maken en de toeslag aanvragen.

Ouders van leerlingen die wonen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en een beperkt inkomen hebben, kunnen een tegemoetkoming schoolkosten aanvragen bij Stichting Leergeld Pijnacker-Nootdorp. Ook kan er een schoolspullenpas aangevraagd worden.
Leerlingen die wonen in Den Haag en in bezit zijn van een Ooievaarspas, kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten en ouderbijdrage ontvangen. Deze tegemoetkoming geldt voor een (eenouder)gezin met een beperkt inkomen. Voor leerlingen die wonen in Delft is er een Delftpas.
Indien een leerling in het bezit is van een Ooievaarspas of Delftpas en in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de schoolkosten en ouderbijdrage, vragen we de leerling om aan het begin van het schooljaar de pas te laten registeren bij de administratie van de school.