Studiekosten en verzekeringen

De overheid draagt zorg voor het grootste gedeelte van de financiering van het onderwijs. Toch kunnen ouders een enkele maal per jaar worden aangesproken voor kosten van leermiddelen, de schoolbijdrage of activiteiten. Het Stanislascollege heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Voor alle leerlingen die op een buitenlandse reis gaan, heeft het Stanislascollege een reisverzekering afgesloten.Naast deze verzekeringen biedt Verus een eigendommenverzekering aan voor leerlingen die ouders/verzorgers zelf kunnen afsluiten.

> Klik hier voor meer informatie over de dekking en verzekeringen. 

Schoolbijdrage

De overheid draagt zorg voor een basis financiering van het onderwijs. Wij willen vanuit onze visie op onderwijs en op de ontwikkeling van onze leerlingen meer bieden dan wat op basis van deze financiering daadwerkelijk mogelijk is. Daarom vragen wij aan de ouders van onze leerlingen een vrijwillige ouderbijdrage van € 118 per schooljaar.
Met de Ouderraad bespreken en evalueren wij op jaarbasis voor welke doeleinden deze vrijwillige ouderbijdrage wordt ingezet. Jaarlijks ontvangen ouders een brief waarin wordt toegelicht hoe deze bijdrage wordt besteed.

Toelichting op de schoolbijdrage Stanislascollege Pijnacker

Chromebook

Brugklasleerlingen ontvangen bij hun boekenpakket een Chromebook. Deze wordt grotendeels bekostigd door de school. Aan ouders/verzorgers wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 25 euro, gedurende vier jaar.

Incidentele kosten

Naast de kosten van de schoolbijdrage kunnen de ouders nog een enkele maal worden aangesproken voor de kosten van excursies en het kamp die bij het lesprogramma horen. Leerlingen kunnen op basis van vrijwilligheid meedoen aan door de school georganiseerde vakantieactiviteiten. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van kosten.

Tegemoetkoming studiekosten

Op basis van het inkomen kan u als ouder/verzorger soms in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten.
> Klik hier voor meer informatie.