Studiekosten en verzekeringen

De overheid draagt zorg voor het grootste gedeelte van de financiering van het onderwijs. Tegelijkertijd wil het Stanislascollege Pijnacker vanuit de visie op onderwijs en op de ontwikkeling van de leerlingen meer bieden dan wat op basis van deze financiering (lumpsum) mogelijk is. Daarom vraagt de school elk jaar om een vrijwillige bijdrage.
Voor alle leerlingen is een schoolongevallenverzekering afgesloten en voor  leerlingen die op een buitenlandse reis gaan, is een reisverzekering afgesloten.
Wij adviseren u om een Chromebookverzekering af te sluiten. Ook is het mogelijk om een eigendommenverzekering af te sluiten.

> Klik hier voor meer informatie over verzekeringen. 

Vrijwillige schoolbijdrage

De overheid draagt zorg voor een basisfinanciering. Omdat wij leerlingen graag meer willen bieden, dan met deze financiering mogelijk is, zijn wij afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage. Wij vragen om een bijdrage van € 118 per schooljaar.
Elk schooljaar bespreken en evalueren wij met de Medezeggenschapsraad de hoogte van de bijdrage en voor welke doeleinden deze wordt ingezet. U ontvangt hierover een brief. 

Incidentele kosten

Naast de kosten van de schoolbijdrage kunnen de ouders nog een enkele maal worden aangesproken voor de kosten van excursies en het kamp die bij het lesprogramma horen. Leerlingen kunnen op basis van vrijwilligheid meedoen aan door de school georganiseerde vakantieactiviteiten. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van kosten.

Tegemoetkoming studiekosten

Op basis van het inkomen kan u als ouder/verzorger soms in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten.
> Klik hier voor meer informatie.