Studiekosten en verzekeringen

De overheid draagt zorg voor het grootste gedeelte van de financiering van het onderwijs. Tegelijkertijd wil onze school vanuit de visie op onderwijs en op de ontwikkeling van de leerlingen meer bieden dan wat op basis van deze financiering (lumpsum) mogelijk is. Dit maakt de schooltijd niet alleen leuker, maar ook waardevoller. Daarom vraagt de school elk jaar om een vrijwillige bijdrage.

Vrijwillige schoolbijdrage

De overheid draagt zorg voor een basisfinanciering. Omdat wij leerlingen graag meer willen bieden, dan met deze financiering mogelijk is, zijn wij afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage. Wij vragen om een bijdrage van € 103 per schooljaar. Elk schooljaar bespreken en evalueren wij met de Medezeggenschapsraad de hoogte van de bijdrage en voor welke doeleinden deze wordt ingezet. Daarbij gaan we uit van het volgende: de ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten en andere zaken die ten goede komen aan de vorming en ontwikkeling van leerlingen. Indien de school te weinig ouderbijdragen heeft ontvangen, kan de school ervoor kiezen om een activiteit te annuleren. Ouders/verzorgers die de kosten wel betaald hebben, krijgen deze teruggestort. Ouders/verzorgers kunnen ervoor kiezen de schoolkosten in één keer te betalen, of in drie evenredige termijnen. Ouders/verzorgers krijgen aan het begin van het schooljaar informatie over de hoogte en samenstelling van de ouderbijdrage.

Incidentele kosten

Naast de kosten van de schoolbijdrage kunnen de ouders nog een enkele maal worden aangesproken voor de kosten van excursies en het kamp die bij het lesprogramma horen.  Leerlingen kunnen op basis van vrijwilligheid meedoen aan door de school georganiseerde vakantieactiviteiten. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van kosten.

Tegemoetkoming studiekosten

Op basis van het inkomen kan u als ouder/verzorger soms in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend.

> Klik hier voor meer informatie.

Verzekeringen

Voor alle leerlingen is een schoolongevallenverzekering afgesloten en voor leerlingen die op een buitenlandse reis gaan, is een reisverzekering afgesloten. Naast deze verzekering biedt Verus een eigendommenverzekering aan voor leerlingen die ouders/verzorgers zelf kunnen afsluiten. Met deze verzekering is schade aan kleding, fietsen of de mobiele telefoon (deels) gedekt. Alle leerlingen hebben aan het begin van hun schoolperiode een Chromebook ontvangen. Schade aan het Chromebook wordt niet door de school vergoed. Ouders/verzorgers kunnen een Chromebookverzekering afsluiten.

> Klik hier voor meer informatie over verzekeringen.