U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Intern boekenfonds: Lesboeken, lesmatiaal en Chromebooks

De school heeft een intern boekenfonds. Dit fonds verzorgt voor alle leerlingen de schoolboeken en het digitaal lesmateriaal. Alle eerstejaars leerlingen ontvangen bovendien een Chromebook bij het boekenpakket. Leerlingen gebruiken deze Chromebook hun hele schoolperiode zowel op school als thuis.

Het Chromebook wordt bekostigd vanuit het boekenfonds en kan hierdoor tegen een zeer geringe vergoeding worden verstrekt aan de leerling. Naast de genoemde leermiddelen dienen de leerlingen zelf ook het een en ander aan te schaffen zoals schriften en schrijfwaren.
> Klik hier voor meer informatie over het interne boekenfonds en de leermiddelen.

Chromebook: meer maatwerk mogelijk

Met het Chromebook hebben docenten de mogelijkheid om lessen beter af te stemmen op de capaciteiten van de leerlingen. Ook hebben de leerlingen via internet meer bronnen bij de hand om achtergrondinformatie op te zoeken. Elke docent bepaalt zelf op welke manier en of het Chromebook tijdens de les wordt ingezet. Bij sommige vakken is er gekozen voor een digitale methode, bij andere vakken zijn er digitale opdrachten zoals het leren van begrippen, digitaal plannen van het huiswerk, online samenwerken aan werkstukken en opdrachten en zelfontdekkend leren.De leerlingen nemen de Chromebook elke dag mee naar school en aan het einde van de schooldag weer mee naar huis. Zo kunnen ze ook thuis verder werken aan digitale opdrachten.

Kosten van de Chromebook
Aan ouders/verzorgers wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 25 euro voor een periode van vier jaar. De Chromebook blijft vier jaar lang eigendom van de school, daarna mag een leerling de Chromebook houden. Eventuele schade moeten de ouders/verzorgers gedurende deze vier jaar zelf vergoeden. Hiervoor heeft de school een samenwerking met een verzekering die ouders/verzorgers kunnen afsluiten.