Leermiddelen en Chromebooks

Het Stanislascollege heeft een intern boekenfonds. Dit fonds verzorgt voor alle leerlingen de schoolboeken en digitaal lesmateriaal. Zo hebben de leerlingen altijd de beschikking over de juiste boeken en de juiste druk. De leermiddelen worden zonder kosten aan de leerlingen in bruikleen gegeven, maar blijven eigendom van de school. De leerlingen dienen netjes met de leermiddelen om te gaan. 

Chromebook

Alle leerlingen van klas 1 krijgen bij het boekenpakket een Chromebook. Het Chromebook wordt in de lessen en thuis gebruikt naast de boeken en schriften.
Met het Chromebook hebben docenten de mogelijkheid om lessen beter af te stemmen op de capaciteiten van de leerlingen. Leerlingen hebben met de het Chromebook meer bronnen bij de hand om achtergrondinformatie op te zoeken. Het Chromebook kan op verschillende manieren worden ingezet. Bij sommige vakken is gekozen voor een digitale methode of zijn er digitale opdrachten zoals het leren van begrippen, digitaal plannen van het huiswerk, online samenwerken aan werkstukken en zelfontdekkend leren. De leerlingen nemen de Chromebook elke dag mee naar school en aan het einde van de schooldag weer mee naar huis. Zo kunnen ze ook thuis verder werken op het Chromebook.
De Chromebook wordt bekostigd door de school. Eventuele schade moet u als ouders/verzorgers zelf vergoeden. Hiervoor heeft de school een samenwerking met een verzekering u kunt afsluiten.
Hierover ontvangt u aan het begin van het schooljaar informatie.

Zelf aan te schaffen leermiddelen

Naast de genoemde leermiddelen dienen de leerlingen zelf ook het een en ander aan te schaffen zoals schriften en schrijfwaren.
> Klik hier voor meer informatie over het interne boekenfonds en de leermiddelen.