Contacten met ouders/verzorgers

Het Stanislascollege Pijnacker betrekt de ouders/verzorgers bij de studievoortgang van hun kind. De school vindt het belangrijk dat men thuis weet hoe het gaat op school en waar naartoe wordt gewerkt. Zo kan ook thuis een betere en gerichtere ondersteuning worden geboden. De algemene informatie wordt per e-mail naar ouders verstuurd.

Contact met de coach of een andere medewerker

De eerste contactpersoon voor ouders/verzorgers is in de meeste gevallen de coach. De leerling, ouders/verzorgers en coach voeren regelmatig samen een gesprek (een zogenaamd LOC-gesprek).
Na de coach is de coördinator de contactpersoon voor ouders. De gemakkelijkste manier om contact te leggen is per e-mail. Voor vakspecifieke vragen zijn de vakdocenten ook altijd bereikbaar.
Het e-mailadres van de medewerker is de afkorting met daarachter @stanislascollege.nl.                        De afkortingen zijn terug te vinden in het rooster van de leerling.

Magister: de studievoortgang van uw kind volgen

In Magister worden de absenties, de proefwerken en de schoolprestaties van elke leerling bijgehouden. Met een speciale inlogcode hebben leerlingen en ouders inzage in de gegevens en kunnen zo elke dag zien hoe het gaat op school.

Klik hier voor meer informatie over Magister.

Informatieverstrekking gescheiden ouders

Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. Het Stanislascollege volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij de ouderavonden en tafeltjesavonden. In overleg met de coördinator kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol informatieverstrekking gescheiden ouders.