Begeleiding door de mentor

Een mentor heeft de leerlingen van een bepaalde klas onder zijn/haar hoede. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt en de persoon bij wie leerlingen kunnen aankloppen met problemen. De mentor draagt er tevens zorg voor dat alle leerlingen op een goede manier met hun studie omgaan; hij/zij houdt de studieresultaten dus goed in de gaten.

Studielessen van de mentor

Tijdens deze lessen wordt in de brugklassen aandacht besteed aan het leren leren. Daarnaast is er ook de mentorles, waarin de leerling wordt begeleid op het gebied van het leren kiezen en hulp krijgt bij de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Om een positief school-klimaat te bereiken spelen een aantal niet-lesgebonden activiteiten een belangrijke rol. Excursies, werkweken, culturele activiteiten en het Open Podium vormen vaste onderdelen in ons jaarprogramma.
Informatieavonden per leerjaar geven ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk algemene informatie aan het begin van het schooljaar, zodat ze op de hoogte zijn van de gang van zaken voor hun kinderen.
Na rapportage zijn er de tafeltjesavonden, waarbij er gesprekken van 10 minuten mogelijk zijn met de mentor of vakdocenten, om over specifieke zaken te praten van onze leerlingen en uw kinderen.
Met elkaar proberen we op deze manier de leerlingen hart en handen te laten ontplooien, op te laten groeien tot zelfstandige mensen, die zichzelf en elkaar respecteren, ongeacht godsdienst, levensbeschouwing, ras of sociaal-culturele achtergrond.

Contact met de mentor

Zoals hierboven vermeld staat, lopen de contacten tussen de ouders en de school in eerste instantie via de mentor. Contact kan het makkelijkst gelegd worden per e-mail, maar ook via het telefoonnummer van de school (015) 750 60 30.