Schoolregels: een veilige school

Het Stanislascollege streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. Dit betekent niét dat we geen conflicten kennen en dat iedereen bevriend moet zijn. Dit betekent wél dat pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld binnen ons schoolklimaat onaanvaardbaar zijn, omdat het van weinig respect voor de medemens getuigt.

Een fijne school is een veilige school

Het Stanislascollege Pijnacker streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. Dit betekent dat we op een respectvolle wijze met elkaar omgaan en dat pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld binnen de school onaanvaardbaar zijn.
Er is een antipestprotocol waarin staat hoe de school met pesten omgaat.

Verwijdering uit de les
Als een leerling uit de klas wordt verwijderd, meldt hij/zij zich direct bij de coördinatorenkamer. De aanwezige coördinator vertelt de leerling waar hij/zij dat lesuur verder werkt. Na het lesuur gaat de leerling terug naar de docent voor een gesprek en een afspraak over de strafmaatregel.

Verblijf in en rond de school
Leerlingen uit klas 1 en 2 blijven tijdens de pauzes op school. Iedereen houdt de school en de schoolomgeving schoon. Eten en drinken mag alleen in de aula, afval verdwijnt in de daarvoor bestemde afvalbakken. De school verwacht dat iedereen zijn steentje daaraan bijdraagt.
Elke leerling heeft twee weken per jaar aulacorvee met een aantal andere leerlingen. In de leslokalen is eten en drinken en het dragen van jassen en hoofddeksels niet toegestaan.
Mobiele telefoons worden bij binnenkomst in het lokaal in de telefoontas gedaan. De telefoons staan uit. Alleen bij een duidelijke instructie van de docent mag de telefoon voor gebruikt worden. Als de telefoon afgaat of als de leerling hem gebruikt zonder dat hier toestemming voor is gegeven of op een wijze die niet is afgesproken, kan de telefoon tot het einde van de middag in beslag worden genomen.

Lockers
Voor iedere leerling is een locker beschikbaar. Leerlingen betalen één keer in hun schoolcarrière €10 borg voor de lockers. Deze borg staat los van de huur van €12,50 per jaar. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van eigendommen van de leerlingen.

Roken, alcohol en drugs
Roken (en e-smoking) in en rondom de school is verboden. Dit geldt ook tijdens alle verplichte en vrijwillige schoolactiviteiten. Het gebruik en in bezit hebben van alcohol en drugs is op school, in de omgeving van school en tijdens schoolactiviteiten ten strengste verboden. Bij bezit of gebruik van alcohol of drugs volgt onvermijdelijk een sanctie. Het 'dealen' van drugs op school of het schoolterrein of tijdens schoolactiviteiten leidt tot verwijdering van school.

Kopiëren en printen
Als een leerling voor eigen gebruik wil printen of kopiëren (werkstukken, huiswerk etc.) moet hij/zij met behulp van een strippenkaart daarvoor betalen. Strippenkaarten zijn via de mediatheek te verkrijgen voor 1 euro

Speerpunten team leefklimaat

Team Leefklimaat bestaat uit een groep docenten die zich bezighoudt met het stellen van regels in de school. Zij hebben voor het komend schooljaar drie speerpunten:

  • We stoppen onze telefoon in de telefoontas
  • We zijn voorbereid
  • We houden het lokaal netjes en schoon

Hieronder ziet u de posters die op plekken in de school zijn opgehangen.