Klachten en geschillen

Wanneer een leerling of ouder een klacht heeft, gaat hij daarmee bij voorkeur eerst naar de betrokken docent. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, gaat de leerling of ouder naar de mentor en/of de coördinator. Mocht ook hierna nog verschil van inzicht blijven bestaan, dan legt de leerling of ouder de klacht voor aan de directie. Als dat geen bevredigend resultaat oplevert, wendt de leerling zich tot de regiodirecteur en in laatste instantie tot Stichting Lucas Onderwijs.

Externe klachtencommissie

Voor klachten die intern en door Lucas Onderwijs niet bevredigend (kunnen) worden opgelost, kunnen ouders en leerlingen terecht bij Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).

Stichting GCBO
Postbus 82324         
2508 EH Den Haag
 
Telefoon070 386 16 97
E-mailinfo@verwijder-dit.gcbo.nl
Websitewww.gcbo.nl 

 

Klachtenregeling Stichting Lucas Onderwijs