Afspraken en protocollen

De school is een plaats waar een groot aantal mensen samenkomt. Het zou prettig zijn, als we allemaal konden nalaten, wat anderen hindert of wat vervelend voor hen is. Ook de omgeving waarin we leven en de spullen die ons gegeven zijn op school, zijn aan onze zorg toevertrouwd. We dragen daarvoor samen verantwoordelijkheid. Het spreekt voor zich dat we enkele afspraken met elkaar maken voor een goede gang van zaken.

Meer informatie over:

Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut

Alle algemeen geldende regels van het Stanislascollege zijn vastgelegd in het Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut. Het reglement is bindend voor leerlingen, ouders, medewerkers en schoolleiding. In deze gids staan de belangrijkste regels betreffende het onderwijs.