Maandag 2 november: Allerzielen

Voor wie brand jij een kaarsje of schrijf je een kaartje?

Op 2 november is het Allerzielen, een gedenkdag waar overledenen worden herdacht door het branden van een kaarsje.

Dit jaar kun je op 2 november in de aula een kaartje schrijven of een kaarsje voor geliefde mensen die je verloren hebt en waar je graag in gedachten even aandacht aan wilt besteden.

Je kunt een kaartje of kaarsje kopen in de pauzes voor 50 cent, de opbrengst gaat naar ‘JRS’*.

Voor wie schrijf jij je kaartje?

Voor wie brand jij je kaarsje?

* JRS (Jesuit Refugee Services) is een organisatie die mensen wil helpen om kritisch na te denken over het onderwerp vluchtelingen en migranten. Om feiten en meningen van elkaar te leren onderscheiden en om in de gaten te krijgen wanneer er sprake is van vooroordeel en minachting.

Change moedigt je aan over te gaan van kennis tot actie. Je kunt zelf actie ondernemen en zo een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin plaats is voor vluchtelingen en waarin we vreedzaam kunnen samenleven.

Publicatiedatum: 28 oktober 2020