Word jij een kei in Engels?

Om een extra impuls te geven aan het Engels taalonderwijs, is het Stanislascollege Pijnacker lid geworden van het Anglia Netwerk. Dit netwerk wil - door internationale samenwerking - de Engelse taalvaardigheid van leerlingen stimuleren. 

Anglia-examens zijn internationaal erkend en worden afgenomen op tien verschillende niveaus. Hoge niveaus geven direct toegang tot een Engelse Universiteit. Leerlingen kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan Anglia. Leerlingen uit vwo 6 kunnen daarnaast deelnemen aan het IELTS-programma, waarbij een nog hoger niveau van Engelse taalverwerving wordt bereikt.