Rooster en lestijden

Klik hier om in te loggen om het rooster te bekijken

De inlogcodes voor de leerlingen zijn (gebruikersnaam: leerlingnummer; wachtwoord: leerlingnummer).Bij problemen met het bekijken van je rooster, kun je je mentor raadplegen.
In deze handleiding staat beschreven hoe je een app kunt koppelen voor het bekijken van het rooster op de telefoon.

Lestijden

In verband met het coronavirus en de drukte in de aula tijdens de pauzes werken we dit jaar met gescheiden pauzes voor de onder- en bovenbouwklassen. Hieronder kun je de lestijden vinden van zowel het regulier rooster als van het 40 minutenrooster. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij studiemiddagen. 

Onderbouw

  Regulier rooster 40 minutenrooster
1e lesuur 08:30 - 09:15 08:30 - 09:10
2e lesuur 09:15 - 10:00 09:10 - 09:50
pauze 10:00 - 10:20 09:50 - 10:05
3e lesuur 10:20 - 11:05 10:05 - 10:45
4e lesuur 11:05 - 11:50 10:45 - 11:25
pauze 11:50 - 12:20 11:25 - 11:55
5e lesuur 12:20 - 13:05 11:55 - 12:35
6e lesuur 13:05 - 13:50 12:35 - 13:15
7e lesuur 13:50 - 14:35 13:15 - 13:55
pauze 14:35 - 14:40 13:55 - 14:00
8e lesuur 14:40 - 15:25 14:00 - 14:40**
9e lesuur 15:25 - 16:10 14:40 - 15:20**
10e lesuur 16:10 - 16:55 15:20 - 16:00**
     
     

Bovenbouw

  Regulier rooster 40 minutenrooster
1e lesuur 08.30 - 09.15 uur 08:40 - 09:10
2e lesuur 09.15 - 10.00 uur 09:10 - 09:50
3e lesuur 10.00 - 10.45 uur 09:50 - 10:30
pauze 10.45 - 11.05 uur 10:30 - 10:45
4e lesuur 11.05 - 11.50 uur 10:45 - 11:25
5e lesuur 11.50 - 12.35 uur 11:25 - 12:05
pauze 12.35 - 13.05 uur 12:05 - 12:35
6e lesuur 13.05 - 13.50 uur 12:35 - 13:15
7e lesuur 13.50 - 14.35 uur 13:15 - 13:55
pauze 14.35 - 14.40 uur 13:55 - 14:00
8e lesuur 14.40 - 15.25 uur 14:00 - 14:40**
9e lesuur 15.25 - 16.10 uur 14:40 - 15:20**
10e lesuur 16.10 - 16.55 uur 15:20 - 16:00**

** als besloten wordt over te gaan op een 40-minutenrooster, vallen de lessen vanaf het achtste uur meestal uit.