Rooster en lestijden

Klik hier om in te loggen om het rooster te bekijken

De inlogcodes voor de leerlingen zijn (gebruikersnaam: leerlingnummer; wachtwoord: leerlingnummer).Bij problemen met het bekijken van je rooster, kun je je mentor raadplegen.
In deze handleiding staat beschreven hoe je een app kunt koppelen voor het bekijken van het rooster op de telefoon.

Lestijden