Mavo bovenbouw

In de bovenbouw van de mavo kun je kiezen uit de de vier profielen die staan in de tabel hieronder. Naast de verplichte vakken die iedereen krijgt en de vakken die bij je profiel horen, kiest je één keuzevak en één zevende examenvak. Door dit extra examenvak verbreeedt je je opleiding en vergroot je je slagingskans.Bovendien leg je een extra stevige basis voor een doorstroming naar het mbo of havo 4.

Voor het zevende vak kun je kiezen uit de vakken lichamelijke opvoeding 2, techniek, muziek, drama of tekenen. In de derde klas ga je een week stagelopen stage bij een bedrijf. Bovendien ga je - als de omstandigheden het toelaten - op een leuke schoolreis naar het buitenland.