Hulp nodig

Heb je moeite met een vak of snap je iets niet? Of zit je niet lekker in je vel en wil je daar met iemand over praten? Op onze school kun je hulp krijgen bij het leren en zijn er mensen die je persoonlijke problemen hebt.

Spreek als eerste je coach aan

Op school heb je het meeste contact met je coach. Ook als andere leraren denken dat jij hulp nodig hebben, bespreken ze dit met je mentor. Je coach is zo meestal goed op de hoogte van hoe het met je gaat. Als je problemen hebt met leren of als je niet lekker in je vel zit, kun je een afspraak met je coach maken om het te bespreken. De coach zal dan samen met jou en eventueel je ouders/verzorgers op zoek gaan naar een oplossing. In de school zijn mensen die kunnen helpen met leerproblemen of persoonlijke problemen. Je coach kan voorstellen dat jij met één van hen aan een oplossing gaat werken.

Wil je liever niet naar je mentor, ga dan naar de leerlingbegeleider
In de school zijn vier leerlingbegeleiders. Zij kunnen je helpen als je een probleem hebt met een medeleerling of met een docent. Maar ook als je kampt met een persoonlijk probleem kun je bij de leerlingbegeleider terecht. Zij worden aangestuurd door de zorgcoördinator mw P. van der Maas.

De leerlingbegeleiders zijn: mw. A. Schokker, mw. A. Bergen en dhr. N. Marck.

Social Media

Ontdek welke afspraken we hebben en hoe je er verstandig mee omgaat

Ben je bang als je een toets of een examen moet maken?

Het is normaal dat je een beetje gespannen bent voor een toets of examen. Heb je zoveel last van spanningen en/of angsten dat het je in de weg gaat zitten, is het belangrijk dat je hierover praat met je mentor. Je mentor kan je dan adviseren om mee te doen aan een faalangstreductie- of examenvreestraining. Deze training wordt gegeven in kleine groepjes, maar ook individuele begeleiding is mogelijk. Je leert tijdens deze training om je spanningen en/of angsten onder controle te houden. Hierdoor krijg je vanzelf meer zelfvertrouwen en gaat het maken van een toets of examen gemakkelijker.