Examen op een hoger niveau & versneld examen

Op de mavo en havo kun je een vak waar je goed in bent, op een hoger niveau volgen en daar zelfs op een hoger niveau examen in doen. Op het vwo is een hoger niveau niet mogelijk en kun je versneld examen doen. Hierdoor ontstaat ruimte voor extra verdieping in klas 6.

Een vak op een hoger niveau betekent dat je als mavoleerling een vak of vakken op havo-niveau kunt volgen en voor dat vak ook op havo-niveau examen doet. Je krijgt dan een gemengd mavo-/havodiploma. Dit kan een voordeel opleveren als je doorstroomt naar de havo of het mbo. Op het havo is het mogelijk om bij sommige vakken op vwo-niveau af te sluiten. Dit kan voordelen opleveren bij een overstap naar het hbo.

Op het vwo kun je versneld examen doen. Zo kun je al in de vijfde klas examen doen in een vak dat jou goed ligt, zodat er in de zesde klas ruimte ontstaat voor pre-universitaire trajecten of extra verdieping met het PLUS-project. Als de school denkt dat de jij meer aankunt, wordt je hierover benaderd door je mentor.