PLUS op het vwo

Ben je een excellente vwo-leerling, dan kun je in de brugklas kiezen voor de vwo-plusklas. Vanaf leerjaar twee kun je je inschrijven voor project PLUS en later kun je versneld examen doen, waardoor ruimte ontstaat voor webclasses of pre-universitaire trajecten.

In de vwo-plus-brugklas heb je elke week een speciaal voor jou ontwikkeld flexuur, de FlexChallenge Plus. Je hoeft een uur minder een FlexSupport of FlexStudy te kiezen in de week, zodat het totaal van 4 flexuren per week niet overschreden wordt. Je kan er ook voor kiezen het FlexChallenge Plus als vijfde flexuur te volgen.

Daarnaast zijn er elk jaar diverse masterclasses, activiteiten op het gebied van techniek (JET-Net en nlt) en leren we je debatteren.

In leerjaar 5 kun je versneld examen doen. Zo ontstaat ruimte voor pre-universitaire trajecten in leerjaar 6. De school heeft contacten met de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam. De vwo-decaan kan meer informatie verschaffen.