PLUS op het vwo

In de vwo-plus-brugklas volgen de leerlingen elke week een speciaal voor hen ontwikkeld flexuur, de FlexChallenge Plus. Zij mogen uur minder een FlexSupport of FlexStudy kiezen in de week, zodat het totaal van 4 flexuren per week niet overschreden wordt. Zij kunnen er ook voor kiezen het FlexChallenge Plus als vijfde flexuur te volgen.

Daarnaast volgen alle vwo-leerlingen elk jaar diverse masterclasses, activiteiten op het gebied van techniek en leren ze debatteren.

In leerjaar 5 kunnen vwo-leerlingen versneld examen doen. Zo ontstaat ruimte voor pre-universitaire trajecten in leerjaar 6. De school heeft contacten met de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam.