Burgerschapsvorming en maatschappelijke stage

Op het Stanislascollege Pijnacker gaat het om meer gaat dan het opdoen van kennis. De school vindt het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen op meerdere terreinen, dat ze respect hebben voor menselijke verhoudingen en culturen en dat ze vanuit hun eigen kracht medemensen en de maatschappij van dienst willen en zullen zijn. Daarom zijn er gedurende elk schooljaar sociale activiteiten en vieringen waaronder bezinningsdagen, goede doelen-acties en projecten op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. Een ander belangrijk middel in het kader van burgerschapsvorming is de maatschappelijke stage. Deze blijft - ondanks het gewijzigde overheidsbeleid - uitgevoerd worden. De vele aspecten die in de maatschappelijke stage vorm krijgen - zoals vrijwilligerswerk, burgerschap, loopbaanoriëntatie en buitenschools leren - vindt de school te belangrijk om verloren te laten gaan. De maatschappelijke stage houdt in dat leerlingen minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Deze stage wordt volbracht bij een vrijwilligersinstelling, een non-profit organisatie of een bedrijf dat aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet. Op deze manier leren leerlingen de maatschappij op een andere manier kennen, verbreden ze hun horizon en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving.

De ervaring die leerlingen hierin opdoen past uitstekend in onze leidraad: de Ignatiaanse Pedagogiek.