Burgerschapsvorming en maatschappelijke stage

Op het Stanislascollege Pijnacker gaat het om meer gaat dan het opdoen van kennis. De school vindt het belangrijk dat je je ontwikkelt op meerdere terreinen, dat je respect hebt voor menselijke verhoudingen en culturen en dat je vanuit je eigen kracht medemensen en de maatschappij van dienst wilt en zult zijn.

Daarom zijn er elk schooljaar sociale activiteiten en vieringen waaronder bezinningsdagen, goededoelenacties en projecten op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid.
Een ander belangrijk middel in het kader van burgerschapsvorming is de maatschappelijke stage. Deze blijft - ondanks het gewijzigde overheidsbeleid - uitgevoerd worden. De vele aspecten die in de maatschappelijke stage vorm krijgen - zoals vrijwilligerswerk, burgerschap, loopbaanoriëntatie en buitenschools leren - vindt de school te belangrijk om verloren te laten gaan. De maatschappelijke stage houdt in dat je minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doet als onderdeel van je schoolcarrière. Deze stage wordt volbracht bij een vrijwilligersinstelling, een non-profit organisatie of een bedrijf dat aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doet.

Zo leer je de maatschappij op een andere manier kennen, verbreedt je je horizon en lever je een actieve bijdrage aan de samenleving. De ervaring die je hierin opdoet past uitstekend in onze leidraad: de Ignatiaanse Pedagogiek.