Havo en vwo bovenbouw

In de bovenbouw van het havo en vwo heb je een beperkt aantal vakken. Dat zijn voornamelijk vakken die bij het gekozen profiel passen.
In leerjaar 3 ontvang je een keuzeformulier waarin de keuzeopties worden toegelicht. Ook je ouders/verzorgers worden bij het keuzeproces betrokken.
De vier profielen waaruit je kunt kiezen, zijn:
• Cultuur & maatschappij (CM)
• Economie & maatschappij (EM)
• Natuur & gezondheid (NG)
• Natuur & techniek (NT)