Havo en vwo bovenbouw

In de bovenbouw van het havo en vwo heb je een beperkt aantal vakken. Dat zijn voornamelijk vakken die bij het gekozen profiel passen.
In leerjaar 3 ontvang je een keuzeformulier waarin de keuzeopties worden toegelicht. Ook je ouders/verzorgers worden bij het keuzeproces betrokken.
De vier profielen waaruit je kunt kiezen, zijn:

  • Cultuur & maatschappij
  • Economie & maatschappij
  • Natuur & gezondheid
  • Natuur & techniek