Havo en vwo bovenbouw

Havo
Je volgt alle vakken uit het gemeenschappelijke deel en vier profielvakken kiezen conform de tabel hieronder. Tenslotte kies deje één vak in het vrije deel.

Hierbij geldt:

  • je mag slechts één van de vakken wisA/wisB kiezen.
  • nlt kan in het vrije deel alleen gekozen worden bij de profielen NT en NG.

Als een bepaalde keuze tot problemen leidt bij de clustering of het rooster, moet je de keuze alsnog herzien.

Als je meer dan één vak in het vrije deel wilt kiezen, kun je dat bij de mentor of decaan aangeven.

 

Vwo
Je volgt alle vakken uit het gemeenschappelijke deel. Daarnaast kies je een profiel met vier profielvakken en een vak in het keuzedeel conform het overzicht.

* Geldt alleen voor gymnasium
** Geldt alleen voor het atheneum.