Bevorderingsnormen en PTA's

Op onze school werken we met een voortschrijdend jaargemiddelde bij alle vakken. Het gemiddelde cijfer dat wordt gebruikt bij de bevorderingsnorm, wordt, met uitzondering van de brugklas, berekend op basis van de op gehelen afgeronde eindcijfers per vak.

Een tekortpunt is het aantal punten dat het eindcijfer naar beneden afwijkt van het cijfer 6. Het cijfer 5 betekent één tekortpunt, het cijfer vier betekent twee tekortpunten, etc.

Bevorderingsnormen brugklas

In de determinatie wordt gerekend met cijfergemiddelden van de determinatievakken (D1) en tellen eventuele tekortpunten van de overige vakken (D2).
Het gemiddelde eindcijfer wordt berekend op basis van het op 1 decimaal afgeronde eindcijfer per vak.
> Klik op het schema om deze te vergroten

Bevorderingsnormen klas 2 en 3

> Klik op het schema om deze te vergroten

Bevorderingsnormen klas 4 en 5