Gymnasium

De vwo-opleiding aan onze school duurt zes jaar -de brugklas meegerekend. Op onze school kun je uit twee soorten vwo kiezen: het atheneum en het gymnasium. Beide diploma’s bieden toegang tot een studie aan de universiteit of het hbo. Wat dát betreft zijn atheneum en gymnasium dus gelijkwaardig, maar voor wie zichzelf graag uitdaagt op het gebied van taal, cultuur, geschiedenis of algemene kennis, heeft het gymnasium veel te bieden. .

Waarom kiezen voor het gymnasium

 • Je maakt kennis met culturen die ver van je afstaan maar toch ook een bepaalde herkenbaarheid hebben. De klassieke culturen zijn daardoor een mooie spiegel om moderne culturen in te bekijken.

 • Je leest niet alleen over Grieken en Romeinen: door excursies, praktische opdrachten, gymnasiumdagen en -avonden en natuurlijk ook de Griekenlandreis in de vijfde klas belééf je de oudheid.

 • Je leert op een heel precieze manier taal te bekijken en te gebruiken. Handig als je advocaat wilt worden, journalist of wetenschapper.

 • Je maakt je wereld groter: de Grieken en Romeinen hebben de afgelopen 2500 jaar wereldwijd een énorm stempel gedrukt op talen en culturen -en doen dat nog steeds.

 • Je leert gemakkelijker talen als Spaans, Italiaans en Frans met kennis van het Latijn. Medische en technische termen zijn met kennis van het Grieks of Latijn beter te plaatsen en te leren.

 • Je snapt beter wat je in musea en bij opgravingen ziet.

 • Nog belangrijker: een gymnasiumdiploma laat zien dat jij het geduld en doorzettingsvermogen hebt om je in soms wel best ingewikkelde zaken te verdiepen -uit jezelf!

De onderbouw

 • Je leert bij alle vakken analytisch en kritisch te zijn -ook op jezelf. Een kritische en analytische houding is belangrijk voor school en studie nu en straks, maar ook voor later, in de maatschappij.
 • Je leert zelfstandig te leren. Bijvoorbeeld door de lessen in het leerhuis. Daar kun je op je eigen manier aan een vak werken, onder begeleiding van de vakdocent. Soms pak je het in één keer goed aan, vaak is het zoeken… dat geeft niets: zo leer je!
 • Je doet mee aan de officiële Europese tests voor Latijn en Grieks -misschien verdien je je eerste internationale diploma!
 • Je kunt deelnemen aan project PLUS. Als je het aankunt en aandurft mag je zelfstandig een onderwerp naar keuze bestuderen: leer jezelf Zweeds of Spaans, bouw een robot of een app. Hoe cool is dat, al die vrijheid en dat vertrouwen! Natuurlijk wordt je, waar nodig of gewenst, wel geholpen.
 • Ben jij een echte Bèta? Zoek het uit! Het Stanislascollege Pijnacker is aangesloten bij Jet-Net: een organisatie die leerlingen laat kennismaken met bedrijven uit de technische sector en laat zien welke grote rol techniek speelt.
 • In de derde klas helpt de decaan je in je keuze voor het juiste profiel en vakkenpakket. Daarbij wordt gekeken naar je interesses en talenten, maar ook naar zaken waarin je misschien nog minder sterk bent.
 • Uren van Latijn en Grieks worden bij andere vakken weggehaald. Je hebt bijvoorbeeld minder uren les in Nederlands en Engels dan de atheneumleerlingen.
 • Aan het eind van de derde klas kies je minstens één van de klassieke talen. Daar doe je in de zesde klas uiteindelijk examen in.

De bovenbouw

 • In de bovenbouw zetten we de pluslijn voort: 
  • Wat kan je doen? 
   1. Wij bieden maatwerk, bijvoorbeeld:
   • Je kunt versneld examen doen in een of meer vakken. Dit geeft je de mogelijkheid om bijvoorbeeld een pre-universitair traject te volgen (denk aan Junior Tu Delft en Pre-University Classes van de universiteit Leiden). 
   • Je kunt een extra vak kiezen
   • Je kunt je verdiepen in de kunst van het debatteren. 
   • Je hebt de mogelijkheid om bij Engels je Anglia Certificaat halen.
   2. Wij streven naar verbreding van iedereen door het aanbieden van een Masterclass per leerjaar. De verbinding tussen verschillende vakken en de wereld buiten onze school staat hierbij centraal. In vwo 4 is er aandacht voor debatteren en spreekvaardigheid, in vwo 5 combineren we de Masterclass met een stukje verdieping bij de reis naar Griekenland en in vwo 6 werken we vakoverstijgend aan een actueel thema. Gastsprekers worden ingezet om voor verdieping te zorgen. Dit alles zorgt draagt bij aan de opbouw van je loopbaandossier. Bij steeds meer universiteiten wordt hier naar gevraagd. 
  • Begeleidt de decaan je vanaf vwo 4 intensief bij je keuze voor een vervolgopleiding, onder meer door verschillende vervolgopleidingen te bezoeken en beroepenmarkten te organiseren.
  • Krijgen leerlingen met een bèta-profiel gelegenheid om een kijkje in de keuken te nemen bij onze Jet-Net partners.
 • Na de derde klas kom je in de vierde klas, en daarmee in de bovenbouw. In de bovenbouw bereid je je voor op het eindexamen. Voor sommige vakken begin je in de vierde klas al een examendossier aan te leggen.
 • Je hebt een profielkeuze gemaakt. In de bovenbouw is er in de dagelijkse praktijk geen onderscheid tussen de atheneum- en gymnasiumleerlingen -behalve natuurlijk wat de klassieke taal betreft. Je kunt je in echter wel als gymnasiast onderscheiden middels het profielwerkstuk.
 • Je kunt individueel meedoen aan de Klassieke Olympiaden, een jaarlijkse wedstrijd waarbij gymnasiumleerlingen uit het hele land zich in drie rondes met elkaar meten. Je kunt met een team meedoen aan de landelijke Ken-Je-Klassiekenquiz, die eveneens uit drie rondes bestaat.
 • In de bovenbouw heb je per dag twee uur keuzewerktijd in het leerhuis. Je mag dan zelf aan welk vak je werkt, en hóé je dat doet: alleen of in groepjes, aan de computer of met een boek. Er zijn bovendien altijd vakdocenten aanwezig aan wie je vragen kunt stellen.
 • In de bovenbouw bereid je je niet alleen voor op het eindexamen, maar ook op wat daarna komt: welke vervolgopleiding is geschikt voor jou? De decaan helpt je bij deze soms ingewikkelde keuze.  
 • Een hoogtepunt voor de vwo-leerling en zéker ook de gymnasiumleerling is de Griekenlandreis in de vijfde klas. Eindelijk zie je die tempels en plekken waarover je al zo veel hebt gelezen eens in het echt!