Hoeveel leerlingen telt de school?

We hebben op dit moment zo'n 1350 leerlingen op onze school. In de brugklas hebben we zo'n 275 leerlingen, en die andere zijn verspreid over de klassen mavo, havo en atheneum en gymnasium.

Hoeveel brugklassen zijn er en hoe worden die ingedeeld?

Er zijn dit jaar elf brugklassen van tussen de 25 en 31 leerlingen. We hebben brugklassen voor mavo (vmbo TL), havo, vwo en vwo plus. Leerlingen met een mavo/havo-advies worden geplaatst in een havoklas. Leerlingen met een havo/vwo-advies worden geplaatst in een vwo-klas. Leerlingen met een vwo-advies worden geplaatst in een vwo plus klas. 

Onze brugperiode is één jaar, na een voorlopig advies in maart, volgt een definitief en bindend besluit na het eindrapport.

Wat houdt de vwo-plus brugklas precies in?

De vwo-plus brugklas krijgt twee uur in de week verdiepingsmodules aangeboden. Elke module duurt vijf of zes weken. Een module wordt afgesloten met een onvoldoende, voldoende of goed. Aan het einde van het schooljaar ontvangen de leerlingen een certificaat. De volgende modules komen aan bod (wijzigingen voorbehouden):

Onderzoek & Ontwerpen
Klassieke cultuur (Latijn en Grieks)
Geschiedenis
Spaans
Programmeren

In deze lessen zijn er momenten van klassikale instructie, maar is er ook ruimte voor samenwerken en wordt een actieve rol van de leerlingen verwacht. Latijn en Grieks vormen een goede voorbereiding op en kennismaking met ons gymnasium. Daarnaast gaan we door met pluslessen in vwo twee en drie. Excellente leerlingen mogen dan kiezen voor een zelf op te zetten project, een onderzoek in het maaklab, programmeren of Spaans. Zij krijgen daar gedurende twee lesuren per week zelfstandig de gelegenheid voor. De leerlingen worden hierbij door een docent gecoacht.

Wanneer word je aangenomen en geplaatst?

Het advies van de basisschool is bindend. Daarnaast kennen we wel richtlijnen voor toelating in de mavo, havo of vwo-afdeling, maar het belangrijkste is het onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt. Bij twijfel is er altijd contact tussen ons en ouders en de basisschool. We houden bij de klasindeling rekening met vriendjes en vriendinnetjes, daarvan mogen er  twee opgeven worden.

Van hoe laat tot hoe laat zit je op school?

Brugklassers kunnen vanaf 8.30 uur met de lessen beginnen en zijn meestal rond 15.20 uur klaar. We werken nu met lesuren van 45 minuten, soms twee achter elkaar, blokuren genoemd. Je lesrooster kan dus per dag verschillen. Volgend schooljaar werken wij met MyFlex en duren de lessen 60 minuten en flexuren. Dat betekent dat je in een les meer tijd hebt voor afwisseling en differentiatie. 

Hoeveel huiswerk heb je op een dag?

Vaak hangt de hoeveelheid huiswerk af van hoeveel je al in de les hebt gedaan en of je FlexStudy hebt gevolgd. Over het algemeen krijg je daar in de les ook wel tijd voor. Meestal hou je nog wel (leer)werk over voor thuis. Natuurlijk heeft dat ook te maken met hoe serieus je met je werk omgaat. Als je heel mooie werkstukken wil maken, met allemaal plaatjes en veel informatie, zul je natuurlijk ook meer tijd kwijt zijn. Maar ja, dat is ook gewoon leuk om te doen!

Moeten we de studieboeken zelf kopen?

Alle boeken zijn gratis. Leerlingen krijgen bij het boekenpakket ook hun Chromebook. De rekening voor de brugklas voor het schooljaar 22/23 ziet er als volgt uit (wijzigingen voorbehouden):

Schoolbijdrage € 118,-.
Kluishuur € 12,50.
Diverse kosten € 85,- (excursies, projecten e.d.).
Gevulde tekenetui € 7,50.
 

Hoe worden mijn resultaten bijgehouden en bekendgemaakt?

In een schooljaar krijg je één rapport. De cijfers worden via ons leerlingvolgsysteem Magister bekendgemaakt. Op die manier kun je steeds zien hoe het met je gaat en voor je ouders is het ook prettig om te volgen, zij krijgen ook een inlogcode.

Waar sporten we?

Op de sportvelden buiten tegenover onze school bij goed weer en in de sporthal naast de school vanaf de herfstvakantie.

Wat doen we aan passend onderwijs?

Voor wat betreft Passend Onderwijs zitten we in een Samenwerkingsverband (SWVVO) met de Delftse scholen. We hebben een vrij groot basisarrangement en verder kijken we per leerling of passend onderwijs te realiseren is. Vragen hierover kun je stellen aan onze ondersteuning coördinator Carina Hulspas.

Welke extra's biedt onze school?

Onze school biedt een gevarieerd pakket aan extra's. Hieronder een aantal voorbeelden:

Alle leerlingen mogen deelnemen aan versterkt Engels met Anglia, vanaf de brugklas t/m vwo zes kunnen leerlingen steeds weer hogere diploma’s halen, zodat ze goed voorbereid op hun vervolgopleidingen komen. Deze mogelijkheid komt in verschillende leerjaren terug.Ook is er voor leerlingen in de bovenbouw van het vwo de mogelijkheid om een ander certificaat voor versterkt Engels te behalen, namelijk dat van IELTS.

Alle mavoleerlingen doen eindexamen in zeven vakken, in plaats van de verplichte zes. Hiermee versterken zij hun kansen om te slagen en kunnen ze ook beter doorstromen naar havo of mbo.

We hebben een mooie gymnasiumafdeling waar onze leerlingen zich verdiepen in Grieks, Latijn en Klassieke cultuur. In dit kader bieden wij gymnasiumdagen aan even diverse andere culturele activiteiten.

In het kader van internationalisering bieden wij reizen aan: M3 Tsjechië/Barcelona, H4 Rome/Schotland/Valencia, V5 Griekenland

In ons vwo hebben we het vervolg Plusproject: leerlingen die extra interesse hebben en het aankunnen mogen op school aan projecten werken. Dit kunnen projecten zijn uit eigen intrinsieke motivatie (opzetten van een goed doel) of bijvoorbeeld Spaans/Informatica leren onder begeleiding van een vakdocent. In de bovenbouw is er de mogelijkheid om hiermee verder te gaan. Ook opties als: een extra vak, versneld examen of meedoen aan wegclasses, Junior TU Delft of Junior Science Lab.

Verder is er ook de mogelijkheid om examen op een hoger niveau te doen. Zo kun je, als je op de mavo zit en een vak je wel erg goed ligt, examen doen op havo-niveau. Dat geldt ook voor havo-leerlingen met een examenvak op vwo-niveau. Voor vwo-leerlingen is deze mogelijkheid er niet, maar zij kunnen wel al in het vijfde leerjaar examen doen voor bepaalde vakken, zodat ze in het examenjaar wat extra ruimte hebben voor een pre-universitair traject of andere uitdagingen. Een mooie manier om je volledig te ontplooien, nietwaar?

Debatteren is een kunst en je argumenten goed onderbouwen is een toegevoegde waarde voor je ontwikkeling. Bij ons is een debatgroep actief.

Buitenlesactiviteiten zijn er ook op vrijdagmiddag. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor allerlei verschillende activiteiten zoals zang, muziek, sport, lego-league, Fab lab enzovoorts.

De studieruimtes op de afdelingen bieden ruimte om te werken in groepsverband en ook om opdrachten op de computer te maken. Tevens kunnen leerlingen in tussenuren terecht in onze Mediatheek, waar ook computers staan.

Leerlingen uit klas 1 en 2 hebben nog geen tussenuren, de lessen van zieke collega’s worden opgevangen door docenten.

Alleen eerste of laatste lesuren vallen uit.