Het leerhuis

Elke afdeling heeft een leerhuis. Dat is een gebied ter grootte van meer dan twee lokalen, waarin twee klassen tegelijk kunnen werken. In de ruimte staan computers, grotere tafels voor groepswerk, en er is een stilteruimte waarin je lekker rustig aan de slag kan gaan. In een leerhuis ben je altijd met de docent van je vak, en je werkt dus aan dat vak. Omdat er altijd nog een klas is, en dus nog een docent, kunnen de docenten elkaar helpen, of kunnen ze op andere manieren de les geven. Er is ook altijd een onderwijsassistent in het leerhuis aanwezig. In de leerhuizen stimuleren we je om zelfstandig te werken.