U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Aanmelden

Hieronder leggen we de procedure uit voor de aanmelding voor schooljaar 2018-2019 van het Stanislascollege in Pijnacker, school voor mavo (vmbo-tl), havo en vwo (atheneum en gymnasium).

Bij welk advies kunt u uw kind aanmelden?

U kunt uw zoon of dochter aanmelden als het advies van de basisschool mavo (vmbo-tl) of hoger is. Alle leerlingen die graag naar onze school willen, mogen zich aanmelden.

Er is één voorrangsregels van toepassing: - Broertjes en zusjes van onze leerlingen én kinderen van personeelsleden werkzaam op onze school hebben voorrang.

Bij gecombineerde adviezen plaatsen we de leerlingen in het hoogste niveau, tenzij ouders aangeven dit expliciet niet te willen. Bij een ongedeeld vwo-advies plaatsen we de leerlingen in een vwo-plus klas.

LET OP!

Onderstaande informatie heeft betrekking op de aanmelding voor het huidige schooljaar. De data worden nog geactualiseerd, maar we willen u alvast een beeld geven van hoe het er bij de aanmelding aan toe gaat. 

Tijdpad aanmelding

Eerste aanmeldingsperiode:
U kunt uw zoon of dochter aanmelden vanaf 26 januari 2018. Op 12 februari starten wij met de verwerking van de aanmeldingsformulieren. Op 24 maart 2018 sluit de eerste termijn voor inschrijving. Leerlingen die zich voor 24 maart op onze school hebben aangemeld, bieden wij gegarandeerd een plaats, mits het advies en het onderwijskundig rapport passend zijn.

In de week van 2 april ontvangt u bericht van plaatsing. Mocht uw zoon of dochter extra zorg nodig hebben, dan ontvangt u uiterlijk 20 april bericht van plaatsing.

Tweede aanmeldingsperiode:
Leerlingen die na sluiting van de eerste aanmeldingsperiode nog geen lesplaats hebben of zich nog niet hebben ingeschreven, kunnen gebruik maken van de tweede aanmeldingsperiode indien er nog plaats is in de betreffende afdeling. Deze tweede aanmeldingsperiode start op 26 maart. Wanneer er meer aanmeldingen binnenkomen dan er plaatsen zijn, zal er worden geloot (objectief en controleerbaar).

Uiterlijk 27 april worden ouders hierover geïnformeerd. Maar mocht uw zoon of dochter extra zorg nodig hebben, dan ontvangt u uiterlijk 8 juni bericht van plaatsing.

Er is plaats voor circa 290 leerlingen. Wij streven naar een evenwichtige verdeling tussen de verschillende afdelingen.

 

Wat is nodig voor aanmelding?

Door middel van aanbieding of toezending van een compleet ingevuld aanmeldingsformulier, inclusief de volgende bijlage, verzoekt u om toelating van uw kind tot één van de brugklassen. De benodigde bijlage is:

  • Het officiële formulier met het advies van de basisschool, hierop staat de toegangscode tot het digitale onderwijskundig rapport.
  • Indien u zich wilt inschrijven bij meerdere scholen, bent u verplicht een voorkeurslijst van scholen mee te zenden.

Het onderwijskundig rapport met de testuitslagen ontvangen we van de basisschool. De toelatingscommissie bekijkt of de aangemelde leerling voldoet aan de criteria voor plaatsing die op onze locatie gehanteerd worden, namelijk het advies en het OKR met het leerlingvolgsysteem.

 

Mijn kind heeft extra zorg nodig, wat betekent dit voor de aanmelding?

Er zijn leerlingen die extra zorg nodig hebben. Wij bieden deze groep leerlingen graag een kans om hun diploma te halen. Wel moet het Stanislascollege Pijnacker de extra zorgvraag aankunnen. De zorgcoördinator en coördinatoren van de brugklas, beoordelen de aanvragen. Hiervoor overleggen zij met ouders, begeleiders en de betreffende basisschool over de noodzakelijke ondersteuningsbehoefte van uw zoon of dochter. Als zou blijken dat onze school niet in deze behoefte kan voorzien, zullen wij in afstemming met de ouders een passende school vinden die in deze ondersteuningsbehoefte wel kan voorzien (volgens de wet Zorgplicht).

Aanmeldings- en instroomformulier