U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Aanmelden

U als ouder/verzorger kunt uw kind aanmelden vanaf 9 februari. Het aanmeldformulier kan worden geprint vanaf onze website (zie hieronder) of worden opgehaald bij de receptie van onze school.

Het ingevulde aanmeldformulier kan worden ingeleverd bij de receptie van onze school of worden opgestuurd naar onze school (Stanislascollege Pijnacker, Sportlaan 3a, 2641 AZ Pijnacker).

Plaatsing en toelating
Leerlingen die uiterlijk 23 februari zijn aangemeld, kunnen gegarandeerd geplaatst worden, mits het advies passend is. Deze leerlingen krijgen 4 april bericht over de toelating.

Bij welk advies kunt u uw kind aanmelden?

U kunt uw zoon of dochter aanmelden als het advies van de basisschool mavo (vmbo-tl) of hoger is. Alle leerlingen die graag naar onze school willen, mogen zich aanmelden.

Er is één voorrangsregels van toepassing: - Broertjes en zusjes van onze leerlingen én kinderen van personeelsleden werkzaam op onze school hebben voorrang.

Bij gecombineerde adviezen plaatsen we de leerlingen in het hoogste niveau, tenzij ouders aangeven dit expliciet niet te willen. Bij een ongedeeld vwo-advies plaatsen we de leerlingen in een vwo-plus klas.

Wat is nodig voor aanmelding?

Door middel van aanbieding of toezending van een compleet ingevuld aanmeldingsformulier, inclusief de volgende bijlage, verzoekt u om toelating van uw kind tot één van de brugklassen. De benodigde bijlage:

  • Het officiële formulier met het advies van de basisschool, hierop staat de toegangscode tot het digitale onderwijskundig rapport.
    Indien u zich wilt inschrijven bij meerdere scholen, bent u verplicht een voorkeurslijst van scholen mee te zenden.

Het onderwijskundig rapport met de testuitslagen ontvangen we van de basisschool. De toelatingscommissie bekijkt of de aangemelde leerling voldoet aan de criteria voor plaatsing die op onze locatie gehanteerd worden, namelijk het advies en het OKR met het leerlingvolgsysteem.

Aanmeldings- en instroomformulier

Aanmelden na 23 februari

Leerlingen die zich na 23 februari aanmelden, kunnen alleen geplaatst worden als er nog plaats is op de afdelingen.
Er is plaats voor circa 290 leerlingen. Wij streven naar een evenwichtige verdeling tussen de verschillende afdelingen.

Mijn kind heeft extra zorg nodig, wat betekent dit voor de aanmelding?

Er zijn leerlingen die extra zorg nodig hebben. Wij bieden deze groep leerlingen graag een kans om hun diploma te halen. Wel moet het Stanislascollege Pijnacker de extra zorgvraag aankunnen. De zorgcoördinator en coördinatoren van de brugklas, beoordelen de aanvragen. Hiervoor overleggen zij met ouders, begeleiders en de betreffende basisschool over de noodzakelijke ondersteuningsbehoefte van uw zoon of dochter. Als zou blijken dat onze school niet in deze behoefte kan voorzien, zullen wij in afstemming met de ouders een passende school vinden die in deze ondersteuningsbehoefte wel kan voorzien (volgens de wet Zorgplicht).

Wennen aan je nieuwe school

Als je je op onze school hebt ingeschreven, kom je al voor de zomervakantie langs. Je leert dan al je klasgenoten en je mentor kennen. Aan het einde van de zomervakantie krijg je je boeken toegestuurd. Dat scheelt een hoop gesjouw!
Na de zomervakantie starten we met een kick-off waarbij groepsvorming centraal staat. Tijdens deze kick-off leg je de basis voor een gezellige schooltijd.
Na de kick-off leggen we je uit hoe alles werkt op school en krijg je je Chromebook. De eerste paar weken leren we je hoe je je Chrome- book kunt gebruiken voor het plannen en bekijken van je schoolwerk.
Je ouder(s)/verzorger(s) worden al snel uitgenodigd voor een kennismakingsavond.