Aanmelden

Wat fijn dat je kiest voor onze school! Je ouders/verzorgers kunnen je aanmelden vanaf zaterdag 5 februari. Het aanmeldformulier is verkrijgbaar tijdens de open dag en school-in-bedrijf en vanf deze pagina te downloaden vanaf december 2021. 

Het ingevulde formulier kan digitaal worden ingeleverd of worden opgestuurd naar of afgegeven bij de receptie van onze school.

Ook als je op een basisschool zit die valt onder BOVO Haaglanden, kun je je op onze school aanmelden tussen 12 en 25 februari. Je kunt het aanmeldformulier van onze eigen school gebruiken. Ook hier geldt een gegarandeerde plaats bij een passend advies.

Als je uiterlijk vrijdag 25 februari bent aangemeld én een passend advies hebt, kun je gegarandeerd geplaatst worden. Je krijgt op donderderdag 7 april bericht over de plaatsing.

Plaatsing in de brugklas

Je wordt op basis van het advies van je basisschool geplaatst in de mavo-, havo-, vwo- of vwo-brugklas met plusmodules. Bij een gemengd advies start je op het hoogste niveau. Dit houdt in dat je met een mavo/ havo-advies in de havo-brugklas wordt geplaatst. Zo dagen we je uit om het beste uit jezelf te halen.
Na de brugklas stroom je door naar mavo, havo, atheneum of gymnasium.
Broertjes en zusjes van onze leerlingen én kinderen van personeelsleden werkzaam op onze school hebben voorrang.

Aanmelden na 5 maart

Als je je na 25 februari 2022 aanmeldt, kun je alleen geplaatst worden als er nog plaats is op de afdelingen. Er is plaats voor circa 290 leerlingen. Wij streven naar een evenwichtige verdeling tussen de verschillende afdelingen.

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig, wat betekent dit voor de aanmelding?

Er zijn leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij bieden deze groep leerlingen graag een kans om hun diploma te halen. Wel moet het Stanislascollege Pijnacker de extra ondersteuningsvraag aankunnen. De zorgcoördinator en coördinatoren van de brugklas, beoordelen de aanvragen. Hiervoor overleggen zij met ouders, begeleiders en de betreffende basisschool over de noodzakelijke ondersteuningsbehoefte van uw zoon of dochter. Als zou blijken dat onze school niet in de behoefte kan voorzien, zullen wij in afstemming met de ouders een passende school vinden die in deze ondersteuningsbehoefte wel kan voorzien (volgens de wet Zorgplicht).

Wennen aan je nieuwe school

Als je je op onze school hebt ingeschreven, kom je al in juni een middag kennismaken. Je leert die dag je klasgenoten en je mentor kennen. Zo is de start van het schooljaar wat minder spannend. Aan het einde van de zomervakantie krijg je je boeken thuisgestuurd. Na de zomervakantie starten we met een kick-off en leggen we uit hoe alles werkt op school. Ook krijg je de eerste week je Chromebook en leggen we uit hoe je je Chromebook kunt gebruiken.

Ouder(s)/verzorger(s) worden al snel uitgenodigd voor een kennismakingsavond.