Aanmelden

Wat fijn dat je kiest voor onze school! Je kunt je aanmelden op onze school met een mavo-advies (vmbo-tl) of hoger. De aanmeldingsperiode start op zaterdag 6 februari 2021. Als je uiterlijk 5 maart bent aangemeld én een passend advies hebt, kun je gegarandeerd geplaatst worden. Je krijgt op donderdag 15 april bericht over de toelating.

Digitaal aanmelden

Je kunt je vanaf nu digitaal aanmelden voor onze school. Als je een passend advies hebt en uiterlijk 5 maart bent aangemeld, kun je gegarandeerd geplaatst worden. 

Klik hier om je digitaal aan te melden

Plaatsing in de brugklas

Je wordt op basis van het advies van je basisschool geplaatst in de mavo-, havo-, vwo- of vwo-brugklas met plusmodules. Bij een gemengd advies start je op het hoogste niveau. Dit houdt in dat je met een mavo/ havo-advies in de havo-brugklas wordt geplaatst. Zo dagen we je uit om het beste uit jezelf te halen.
Na de brugklas stroom je door naar mavo, havo, atheneum of gymnasium.
Broertjes en zusjes van onze leerlingen én kinderen van personeelsleden werkzaam op onze school hebben voorrang.

Aanmelden na 5 maart

Als je je na 5 maart aanmeldt, kun je alleen geplaatst worden als er nog plaats is op de afdelingen. Er is plaats voor circa 290 leerlingen. Wij streven naar een evenwichtige verdeling tussen de verschillende afdelingen.

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig, wat betekent dit voor de aanmelding?

Er zijn leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij bieden deze groep leerlingen graag een kans om hun diploma te halen. Wel moet het Stanislascollege Pijnacker de extra ondersteuningsvraag aankunnen. De zorgcoördinator en coördinatoren van de brugklas, beoordelen de aanvragen. Hiervoor overleggen zij met ouders, begeleiders en de betreffende basisschool over de noodzakelijke ondersteuningsbehoefte van uw zoon of dochter. Als zou blijken dat onze school niet in de behoefte kan voorzien, zullen wij in afstemming met de ouders een passende school vinden die in deze ondersteuningsbehoefte wel kan voorzien (volgens de wet Zorgplicht).

Wennen aan je nieuwe school

Als je je op onze school hebt ingeschreven, kom je al in juni een middag kennismaken. Je leert die dag je klasgenoten en je mentor kennen. Zo is de start van het schooljaar wat minder spannend. Aan het einde van de zomervakantie krijg je je boeken thuisgestuurd. Na de zomervakantie starten we met een kick-off en leggen we uit hoe alles werkt op school. Ook krijg je de eerste week je Chromebook en leggen we uit hoe je je Chromebook kunt gebruiken.

Ouder(s)/verzorger(s) worden al snel uitgenodigd voor een kennismakingsavond.