Belangrijke data

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijke data in het schooljaar 2019/2020. Data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Ouderavonden begin van het schooljaar:
12 september 2019: vwo 6
17 september 2019: brugklassen
18 september 2019: mavo 2, mavo 3 en mavo 4
19 september 2019: havo 2 en havo 3
24 september 2019: vwo 4 en vwo 5
25 september 2019: havo 4, havo 5
26 september 2019: vwo 2 en vwo 3

Tafeltjesavonden voor ouder en leerling
12 december 2019
17 december 2019
19 maart 2020
24 maart 2020

Mentor-Ouder-Leerlinggesprekken (mavo 3, havo 4, vwo 4)
31 oktober 2019
3 maart 2020

Diploma-uitreiking
Anglia onderbouw 30 september 2019
Mavo 6 juli 2020
Havo 7 juli 2020
Vwo 8 juli 2020

Toetsweken
Voor alle klassen m.u.v. de examenklassen
Brugklas neemt geen deel aan toetsweek 1

 

Periode

Herkansing

Toetsweek 1

7 november t/m 14 november 2019

13 december 2019

Toetsweek 2

17 januari t/m 24 januari 2020

3 maart 2020

Toetsweek 3

8 april t/m 17 april 2020

28 mei 2020

Toetsweek 4

26 juni t/m 3 juli 2020

nvt

 

Schoolexamenweken

ยท       Voor alle eindexamenklassen M4, H5, V6

 

Periode

Herkansingsdata

Toetsweek 1

7 november t/m 14 november 2019

13 december 2019

Toetsweek 2

17 januari t/m 24 januari 2020

3 maart 2020

Toetsweek 3

18 maart t/m 24 maart 2020

8 april 2020

Centraal Eindexamen

7 mei t/m 20 mei 2020

15 juni t/m19 juni 2020