Stanislas gaat naar Ghana

Omschrijving van het project

Het project is onderdeel van een meerjaars ontwikkelprogramma in Ghana, één van de landen waar World Servants actief is. De ontwikkeling is gericht op onderwijs en de continuïteit daarvan in het meest afgelegen rurale en arme deel van Ghana. Er is geen elektriciteit, geen stromend water en geen riolering.
De ervaring leerde dat het bouwen van schooltjes niet voldoende is. Als de onderwijzers te ver van de school wonen, verloopt het schoolsysteem en stagneert het onderwijs. Vandaar dat door onze leerlingen en collega's gedurende tweeënhalve week gewerkt wordt aan de bouw van lokalen én lerarenwoninkjes in de dorpsgemeenschappen Gbangu en Nalerigu.
De leiding is in handen van mensen van World Servants die de streek kennen. De lingua franca in Engels.

De religieuze cultuur is daar Christelijk. De maatschappij is stabiel en betrekkelijk veilig. Hoewel de dorpelingen doorgaans weinig mensen uit het buitenland zien, kennen ze de organisatie en zien ze uit naar de komst van de Hollanders.

Er wordt gebruik gemaakt van bouwexpertise van World Servants en ook van lokale bouwers. Onze 62 leerlingen komen uit de bovenbouw van vijf van de zes scholen van het Stanislascollege, van gymnasium tot en met vmbo. Dit is alleen al om die reden een uniek project. De leerlingen komen dan bij elkaar voor een project dat direct met onze christelijke identiteit samenhangt.

Er gaan 10 leraren van onze scholen mee. World Servants zorgt voor de technische staf, voor de spirituele begeleiding, voor het eten en drinken en voor veilige slaapgelegenheid en behoorlijke hygiëne.

Het project is voor de deelnemers uitermate vormend. Niet alleen vanwege hun bijdrage aan de gerichte hulp aan mensen die dat heel erg nodig hebben maar ook vanwege het groepselement, het omgaan met Stanislassers van de andere scholen en het omgaan met de dorpelingen en hun kinderen uit Ghana. Voor de deelnemers zelf is het dus tamelijk zeker dat de reis erg indrukwekkend zal zijn en zal bijdragen aan de vorming tot 'heel de mens', hetgeen een belangrijk doel van onze Ignatiaanse Pedagogiek is. 

In februari 2019 gaan 62 leerlingen en 10 medewerkers van de zes scholen van het Stanislascollege in twee dorpen in het noorden van Ghana aan de slag met de bouw van scholen. Het gaat tijdens deze reis niet alleen om hard werken voor een goed doel, maar ook om het proeven van elkaars culturen. Momenteel organiseren de scholen volop acties om geld in te zamelen voor de reis en voor het project in Ghana

Jubileumreis: naast vieren ook iets geven
Het is onderhand bijna geen nieuws meer: het Stanislascollege bestaat dit jaar 70 jaar. Naast feest vieren, willen wij als scholengemeenschap ook iets 'geven'. Twee leerlingen kwamen vorig jaar met het voorstel om dat te doen in de vorm van een bouw-reis naar een derdewereldland via de organisatie Wold Servants. Deze leerlingen hebben hun plan gepresenteerd, dat met enthousiasme is ontvangen.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de voorbereiding. Alle leerlingen, dus ook leerlingen die niet meegaan, zijn bij het project betrokken. Zo ontstaat een zeer breed gedragen goede doelenactie met een duidelijke Christelijke grondslag waarin naastenliefde en 'iets overhebben voor een ander' centraal staan.

De scholen willen ongeveer 200.000 euro inzamelen. Daarom worden er volop acties georganiseerd zoals sponsorlopen, het inzamelen van statiegeldflessen, een bazaar in het Stanislascollege Westplantsoen op 16 november, een bingo-avond en nog veel meer.

Het laatste nieuws is altijd te lezen op onze website. Wilt u meer weten over de inzameling van de scholen, klik dan op de links hieronder:

Publicatiedatum: 15 januari 2019