U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Sociale veiligheid en welbevinden op SCK trekt bezoekers

Dinsdagochtend 30 januari 2018, hebben medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport en enkele instanties op het gebied van de jeugdgezondheidszorg een werkbezoek aan het Stanislascollege Krakeelpolderweg gebracht. De bezoekers lieten zich informeren over de activiteiten die de school onderneemt op het gebied van sociale veiligheid en welbevinden van leerlingen.

Stanislascollege Krakeelpolderweg is - naast de Laurentius Praktijkschool - de enige middelbare school in Delft met het certificaat Gezonde school op het gebied van sociale veiligheid en welbevinden van leerlingen. Bovendien geeft de school op een bijzondere manier invulling aan de gezonde school.
Tijdens een presentatie van de directeur Henrique Dekkers en de coördinator gezonde school Marica Iskra kregen de bezoekers meer informatie over de school en het thema sociale veiligheid en welbevinden binnen de gezonde school. Daarna mochten de bezoekers vier activiteiten, die de school in dit kader ontplooit, bijwonen.
Zo waren ze aanwezig bij een coachgesprek. Leerlingen hebben elke week een persoonlijk gesprek met zijn of haar coach. Hierin wordt gesproken over hoe het leerproces van de leerling verloopt.
Vervolgens namen ze deel aan een Rots- en watertraining. Deze training in sociale vaardigheden wordt in leerjaar 1 en 2 aan de leerlingen gegeven. Leerlingen leren hierbij om grenzen aan te geven en grenzen van anderen te herkennen. Ook is er aandacht voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, zelfbeheersing en reflectie op het eigen gedrag.
Ook werd er meegekeken tijdens een les drama. Door middel van rollenspellen werden allerlei sociale situaties nagebootst. Hierdoor krijgen leerlingen meer inzicht in hun eigen gedrag en hoe gedrag over kan komen. Door de goede sfeer tijdens de lessen ontstaat een veilige leeromgeving.
Tot slot werd een kijkje genomen in het time-in lokaal. Dit is een lokaal waar leerlingen gedurende 13 weken lessen volgen. Dat kan vanwege gedragsproblemen, problemen in de leerontwikkeling of uiteenlopende persoonlijke omstandigheden zijn. Na 13 weken worden de leerlingen geleidelijk begeleid op een terugkeer naar de klas. Gedurende de Time-In periode blijven de leerlingen wel de reguliere sportlessen met de klas volgen.
Aansluitend aan dit werkbezoek, bracht het gezelschap een bezoek aan de Parkschool in de Poptahof. Ook hier keken ze een dagdeel mee naar de invulling van thema's van de gezonde school.

Publicatiedatum: 30 januari 2018