U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

ICT in het onderwijs: 'Gepersonaliseerd leren, hoezo?'

Op 1 maart vond in het Stanislascollege aan het Westplantsoen in Delft een interessante debating-avond plaats. Leraren, managers en het CvB van de Stichting Lucas Onderwijs kwamen luisteren naar Maurice de Hond en Ton van Haperen. Die kruisten de degens over de opbrengsten van het gebruik van ICT in het onderwijs.

In september 2015 ontstond in de Volkskrant een debat tussen de columnisten en kritische onderwijskenners Aleid Truijens en Maurice de Hond over de opbrengsten van de inzet van ICT in het onderwijs. Waar Aleid twijfelde over de opbrengsten - mede in het licht van recent onderzoek door de OECD - kon Maurice zich geen toekomst zonder ICT voorstellen. Dit debat werd onder de bezielende leiding van Koos Eichhorn op 1 maart voortgezet met docenten en schoolleiders van Lucas Onderwijs. We hadden geweldige sprekers: Ton van Haperen, bekend lerarenopleider en publicist (o.a. in het blad van de AOb) en opiniepeiler en schoolbestuurder Maurice de Hond (van O4NT). Van de Lucas deden mee: Simon Baars (schooldirecteur Diamantcollege) en Bart van Schooten (leraar Stanislascollege Krakeelpolderweg).

Van Haperen waarschuwde er voor om alwéér te hard achter een nieuwe bevlieging aan te lopen. Daar hadden we nou toch wel van geleerd, in het onderwijs! Hij wees op het belang van goede leraren, goede didactiek en van een overheid die duurzaam de onderwijsdoelen en het programma voorschrijft. Maurice de Hond vertelde over de gunstige ervaringen met de Nederlandse I-padscholen van zijn organisatie 'Onderwijs Voor de Nieuwe Tijd' (O4NT) waar de leerlingen meer verantwoordelijkheid dragen voor het leerproces en waar de I-pad een integraal deel is van de dagelijkse lespraktijk.

Het debat tussen de twee uitstekende sprekers werd fel gevoerd en aangevuld met de ervaringen van directeur Simon Baars en leraar Bart van Schooten. In het tweede deel van de avond deed de zaal enthousiast mee. Het was een interessante en inspirerende avond die uitstekend aansluit bij de bestaande ontwikkelingen en bij de gesprekken die overal in de scholen voor PO en VO van de Stichting Lucas Onderwijs worden gevoerd.

Publicatiedatum: 03 maart 2016