202 resultaten:
81.

Contacten met ouders - Zermelo

Zermelo Zermelo is een programma die als app geïnstalleerd kan worden op de smartphone. In deze app staat het rooster. Heel handig, want via deze app heb je altijd het meest actuele rooster. Mocht…  
82.

Rapporten en overgang - Rapporten en PTA's in de bovenbouw

Rapporten en PTA's in de bovenbouw Leerjaar 3 heeft vier rapportperiodes. Leerjaar 4 heeft drie rapportperiodes en een examenperiode. Na elke periode krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis…  
83.

Rapporten en overgang - Rapporten in de onderbouw

Rapporten in de onderbouw Leerjaar 1 en 2 kennen elk vier rapportperiodes. Na elke periode krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis en kunnen ouders middels ‘leerling-ouder-coach gesprekken’…  
84.

Ieder z'n eigen school - Ieder z'n eigen school

Ieder z'n eigen school Op het Stanislas Krakeelpolderweg heeft elke leerling z’n eigen school. Dit houdt in dat de talenten, interesses en ambities van elke leerling centraal staan. Het gaat om…  
85.

Downloads - Regelgeving en protocollen

Regelgeving en protocollen  
86.

Het team van SCK - Leerjaarcoördinatoren

Leerjaarcoördinatoren Leerjaar 1 en 2 mw. P. van Aalst Leerjaar 3 en 4 via teamleiders lrjr 3 en 4  
87.

Het team van SCK - Managementteam Stanislascollege Krakeelpolderweg

Managementteam Stanislascollege Krakeelpolderweg Directeur dhr. R. Lagraauw Teamleider leerjaar 1 en 2 a.i. dhr. J. Diekema Teamleider leerjaar 3 dhr. B.P.C. Gerrets Teamleider leerjaar 4 …  
88.

Ziekte, afwezigheid en verlof

Ziekte, afwezigheid en verlof Ziekmelden Als een leerling door ziekte de lessen niet kan volgen, moeten de ouders/verzorgers dit telefonisch doorgeven vóór het eerste lesuur van hun kind (015) 750…  
90.

Studiebegeleiding en zorg

Studiebegeleiding en zorg Iedere klas heeft een eigen coach/mentor. Hij/zij volgt de totale ontwikkeling van de leerling en is voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. De begeleiding die wij…  

Zoek resultaten 81 tot 90 van 202