Opbrengstgericht werken

“Ik moet beter mijn best doen” of “Ik begrijpt de leerstof echt niet, dus het vak economie moet ik in leerjaar drie maar niet kiezen”. Dit zijn veel voorkomende gedachten die jij en andere leerlingen kunnen hebben als een je voor een vak onvoldoende presteert. Maar kloppen die gedachten wel of is er isschien iets anders aan de hand waardoor een je minder goed presteert dan verwacht?

Het Stanislas Krakeelpolderweg werkt sinds twee jaar met het onderwijsconcept opbrengstgericht werken. Met de tool RTTI worden je leerprocessen inzichtelijk. Wij, jij en je ouder(s)/verzorger(s) krijgen zo concrete informatie over waarom je voor een vak juist goed of slecht scoort. Deze informatie gebruiken onze docenten om je gerichte leerstrategieën aan te reiken. Een leerstrategie is een manier om het leren aan te pakken. Als jij verschillende leerstrategieën kent, kun je je leerwerk op meerdere manieren te benaderen en oplossen. Dit zorgt voor betere resultaten.

In onderstaand filmpje leggen we uit hoe opbrengstgericht werken werkt

Over opbrengstgericht werken