Meepraten: Medezeggenschapsraad en Ouderraad

Wij vinden het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. 

Medezeggenschapsraad

Het Stanislas Krakeelpolderweg vindt het belangrijk dat naast collega’s ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid. De school heeft een Medezeggenschapsraad waar collega’s, ouders/ verzorgers en leerlingen deel van kunnen uitmaken. Afgevaardigden van de medezeggenschapsraden van de zes scholen van het Stanislascollege vormen samen de regioraad (RR). Hierin praten collega’s, ouders/verzorgers en leerlingen mee over het beleid van de scholengemeenschap.

De leden van de Medezeggenschapsraad zijn:

  • dhr. R. van Eersel - voorzitter MR
  • dhr. A. Nia - docent MR-lid
  • Elise van Noordennen - leerlinglid MR
    Sjors Hendriks - leerlinglid MR
    Mw. S. IJzelenberg - ouderlid MR

Contact met de MR: [email protected]

Leerlingenraad

Het Stanislas Krakeelpolderweg heeft een leerlingenraad waarin uit elke klas minimaal één leerling zitting in heeft. De leerlingenraad vergadert één keer per zes weken met de schoolleiding en heeft goed contact met de Medezeggenschapsraad.

Ouderraad

De ouderraad (OR) is een gekozen vertegenwoordiging van ouders die regelmatig overlegt met de directie van de school. De hoofdtaak van de OR is het bevorderen van de communicatie tussen ouders en school.
Maar naast het overleggen met de directie van de school, zet de Ouderraad zich ook in voor de organisatie van de thema-avond en bieden zij een helpende hand tijdens tafeltjesavonden. De ouderraad verzorgt voor de examenkandidaten een leuke attentie tijdens de jaarlijkse diploma-uitreikingen.

Contact met de ouderraad
Als u interesse heeft om de ouderraad te versterken of een onderwerp wil aandragen voor de vergadering kunt u een mail zenden naar: ouderraadsck@verwijder-dit.stanislascollege.nl

Leden van de Ouderraad

  • Deborah van der Zwan - voorzitter