U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Meepraten: Medezeggenschapsraad en Ouderraad

Wij vinden het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. Onze school heeft een Medezeggenschapsraad waar collega's, ouders en een leerling deel van uitmaken. Daarnaast beschikt onze school over een actieve Ouderraad. 

Medezeggenschapsraad

Onze school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) die als doel heeft de belangen van de medewerkers, leerlingen en ouders te behartigen. In de praktijk komt dit er op neer dat de belangen van de school bevorderd worden. De raad doet dit door de inzet van haar advies- en instemmingsbevoegdheden.

De leden van de Medezeggenschapsraad zijn:

 • dhr. J. Diekema - voorzitter MR
 • dhr. B. van Schooten - MR-lid
 • dhr. W. Verbarendse - leerling SCK
  dhr. C. Bastiaan - leerling SCK
  Mw. L. Baruch - ouder
  Mw. S. Madani - ouder
  Mw. S. IJzelenberg - ouder

Contact met de MR: mrsck@stanislascollege.nl

Ouderraad

De ouderraad (OR) is een gekozen vertegenwoordiging van ouders die regelmatig overlegt met de directie van de school. De hoofdtaak van de OR is het bevorderen van de communicatie tussen ouders en school.
Maar naast het overleggen met de directie van de school, zet de Ouderraad zich ook in voor de organisatie van de thema-avond en bieden zij een helpende hand tijdens tafeltjesavonden. De ouderraad verzorgt voor de examenkandidaten een leuke attentie tijdens de jaarlijkse diploma-uitreikingen.

Contact met de ouderraad
Als u interesse heeft om de ouderraad te versterken of een onderwerp wil aandragen voor de vergadering kunt u een mail zenden naar: ouderraadsck@verwijder-dit.stanislascollege.nl

Leden van de Ouderraad
- Deborah van der Zwan - voorzitter
- Karin van de Spek
- Linda Baruch
- Stephanie Moerland

 •