Maatschappelijke opdracht en kernvaardigheden

Het Stanislascollege Krakeelpolderweg stelt zich tot doel een veilige en prettige school te zijn, waar medewerkers en leerlingen op respectvolle wijze met elkaar omgaan. Normen en waarden staan hoog in ons vaandel. Wij leiden die af van de Ignatiaanse Pedagogiek. Dat is een moderne vormgeving van de Jezuïetentraditie waarbij het onderwijs is gericht op de vorming van 'heel de mens'.

Om dit te bereiken ligt het accent in de opleiding op de volgende kernvaardigheden:

Burgerschapsvaardigheden
Wij besteden aandacht aan actief burgerschap en sociale integratie. SCK brengt de leerlingen (als jonge burgers) basiskennis, vaardigheden en houding bij, die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.

Loopbaanvaardigheden
Wij bieden een uitstekende loopbaanoriëntatie voor iedere leerling. Het doel is dat iedere leerling de juiste loopbaankeuze kan maken. Binnen de school staat het ontwikkelen van loopbaanvaardigheden centraal. De leerling is in staat al lerend en werkend zijn loopbaan zelf te sturen. Periodiek vinden er binnen de school met elke leerling coachgesprekken en loopbaanreflectiegesprekken plaats.

Vaardigheden uit de 21ste eeuw
De school streeft ernaar om leerlingen voor te bereiden op een steeds veranderende maatschappij en op een aan veranderingen onderhevig werkveld. Het is dus van belang onze leerlingen vaardigheden mee te geven die toekomstbestendig zijn.

Interpersoonlijke vaardigheden
De school zet in op de ontwikkeling van levensvaardigheden, die iedere dag nodig zijn als we in een gemeenschap leven en communiceren en interactie hebben met andere mensen. Als mensen sterk zijn in interpersoonlijke vaardigheden, dan zijn ze vaak meer succesvol in zowel hun persoonlijke leven als in hun professionele leven.

Intellectuele vaardigheden
De school wil leerlingen met voldoende cognitieve bagage toerusten om op hun niveau succesvol te zijn in het vervolgonderwijs. Bij intellectuele vaardigheden kan gedacht worden aan kennis en inzicht, kritisch denken, probleemoplossing en creatieve vaardigheden.