Ieder z'n eigen school

Op het Stanislas Krakeelpolderweg heeft elke leerling z’n eigen school. Dit houdt in dat de talenten, interesses en ambities van elke leerling centraal staan. Het gaat om niveau, leertempo én leerwijze. De leerling beschikt over een eigen leerroute met uitdagende leerdoelen. Op de school is bovendien veel aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen. 

Om ‘ieder z’n eigen school’ mogelijk te kunnen maken, wordt gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving waar studiewijzers en resultaten staan én waar leerlingen en hun coach een logboek bijhouden. 
In de onderbouw heeft de leerling elke week een persoonlijk gesprek met zijn/haar coach. Bovenbouwleerlingen hebben tweewekelijks een coachgesprek.

‘Ieder z’n eigen school’ vraagt van leerlingen steeds meer zelfverantwoordelijkheid. Docenten en coaches ervaren dat leerlingen hierdoor extra worden gemotiveerd zijn.

Als de school merkt dat een leerling moeite heeft met de verantwoordelijkheid, wordt hij/zij extra begeleid. Ouders/verzorgers worden betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. 

Missie

Wij willen leerlingen niet alleen een uitstekende opleiding geven, maar hen ook helpen om uit te groeien tot verantwoordelijke volwassenen die hun talenten willen ontplooien en oog hebben voor anderen.

De kernwaarden van het Stanislascollege zijn: 

Heel de mens

Niet alleen kennisontwikkeling maar ook de vorming en ontplooiing van talenten en waarden staan centraal. Nieuwe ervaringen gaan deel uitmaken van de belevingswereld van de leerlingen; we stimuleren hen hierop te reflecteren. 

Oog voor de ander

Medewerkers en leerlingen werken en leren in een sfeer van samenwerking en collegialiteit. Er is respect en begrip voor menselijke verhoudingen en culturen. 

Hoge doelen nastreven 

We stimuleren iedereen het beste uit zichzelf te halen en talenten te ontwikkelen. Vanuit hun eigen kracht kunnen leerlingen dan andere mensen en de maatschappij uiteindelijk het beste van dienst zijn.

Visie

Het Stanislascollege Krakeelpolderweg wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid van toegevoegde waarde zijn voor haar leerlingen zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfverantwoordelijke en kansrijke burgers. Daartoe wordt elke leerling de kans gegeven om 'ergens goed in te worden', het hoogst haalbare te bereiken en daar trots op te zijn. Daarbij staat de loopbaan van de leerling centraal en wordt gewerkt vanuit het perspectief waarin 'heel de mens' zich ontwikkelt.