Ieder z'n eigen school

Op Stanislascollege Krakeelpolderweg wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van loopbaancompetenties en aan een brede oriëntatie. Dit helpt leerlingen bij het ontwikkelen van een juist beroeps- en toekomstbeeld. En dat is belangrijk, omdat het ontbreken hiervan één van de belangrijkste oorzaken is van voortijdig schooluitval.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen een keuze maken waar ze op dat moment volledig achter staan maar die ook in de toekomst de juiste is gebleken. Daarom gaan de leerlingen al vanaf de eerste klas op zoek naar hun talenten en interesses. Hierdoor vormt zich beetje bij beetje een beeld van waar een leerling zich verder in wilt ontwikkelen en waar de beste kansen liggen voor de toekomst.

Regelmatig voert de mentor loopbaangesprekken met de leerling. Ook ouders/verzorgers worden betrokken bij de loopbaanoriëntatie. In de onderbouw zijn er kennismakings- en voortgangsgesprekken waar de mentor, leerling en ouders/verzorgers voor worden uitgenodigd.

Vanwege deze intensieve en persoonlijke begeleiding maken onze leerlingen de beste start voor een succesvolle loopbaan. Daarom zijn wij hét loopbaancollege van Delft!

Missie

Wij willen leerlingen niet alleen een uitstekende opleiding geven, maar hen ook helpen om uit te groeien tot verantwoordelijke volwassenen die hun talenten willen ontplooien en oog hebben voor anderen.

De kernwaarden van het Stanislascollege zijn: 

Heel de mens

Niet alleen kennisontwikkeling maar ook de vorming en ontplooiing van talenten en waarden staan centraal. Nieuwe ervaringen gaan deel uitmaken van de belevingswereld van de leerlingen; we stimuleren hen hierop te reflecteren. 

Oog voor de ander

Medewerkers en leerlingen werken en leren in een sfeer van samenwerking en collegialiteit. Er is respect en begrip voor menselijke verhoudingen en culturen. 

Hoge doelen nastreven 

We stimuleren iedereen het beste uit zichzelf te halen en talenten te ontwikkelen. Vanuit hun eigen kracht kunnen leerlingen dan andere mensen en de maatschappij uiteindelijk het beste van dienst zijn.

Visie

Het Stanislascollege Krakeelpolderweg wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid van toegevoegde waarde zijn voor haar leerlingen zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfverantwoordelijke en kansrijke burgers. Daartoe wordt elke leerling de kans gegeven om 'ergens goed in te worden', het hoogst haalbare te bereiken en daar trots op te zijn. Daarbij staat de loopbaan van de leerling centraal en wordt gewerkt vanuit het perspectief waarin 'heel de mens' zich ontwikkelt.