Ieder z'n eigen school

Op het Stanislas Krakeelpolderweg zeggen we ā€˜Ieder zā€™n eigen schoolā€™. Dat betekent dat jouw talenten centraal staan. Dat vormt de basis waarop wij samen met elke jou een route opstellen die ervoor zorgt dat je het beste uit jezelf kunt halen.

Omdat je je elke dag ontwikkelt:

  • - ontdek je nieuwe kwaliteiten,
  • - maak je kennis met vakgebieden,
  • - maak je een sociaalemotionele ontwikkeling door.

Daarom heb je je eigen coach die je in je schoolloopbaan bijstaat. In de onderbouw heb je elke week een persoonlijk gesprek en in leerjaar 3 en 4 om de week. Daarnaast heb je drie of vier keer per jaar een coachgesprek waar ook je ouders/verzorger(s) bij aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek wordt vooral gesproken over de leerroute, leerdoelen, verbeterpunten en wat heel goed gaat.
Deze manier van leren zorgt ervoor dat je meer eigenaarschap voelt over je ontwikkeling. Dit vraagt meer zelfverantwoordelijkheid en leidt tot een hogere motivatie.

Missie

Wij willen leerlingen niet alleen een uitstekende opleiding geven, maar hen ook helpen om uit te groeien tot verantwoordelijke volwassenen die hun talenten willen ontplooien en oog hebben voor anderen.

De kernwaarden van het Stanislascollege zijn: 

Heel de mens

Niet alleen kennisontwikkeling maar ook de vorming en ontplooiing van je talenten en waarden staan centraal. Nieuwe ervaringen gaan deel uitmaken van je belevingswereld; we stimuleren je hierop te reflecteren. 

Oog voor de ander

Op school werken en leren we in een sfeer van samenwerking en collegialiteit. Er is respect en begrip voor menselijke verhoudingen en culturen. 

Hoge doelen nastreven 

We stimuleren je om het beste uit jezelf te halen en talenten te ontwikkelen. Vanuit je eigen kracht kunnen je andere mensen en de maatschappij uiteindelijk het beste van dienst zijn.

Visie

Het Stanislascollege Krakeelpolderweg wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid van toegevoegde waarde voor je zijn zodat je je kunt ontwikkelen tot een zelfbewuste, zelfverantwoordelijke en kansrijke burger. Daartoe krijg je de kans om 'ergens goed in te worden', het hoogst haalbare te bereiken en daar trots op te zijn. Daarbij staat je loopbaan centraal en wordt gewerkt vanuit het perspectief waarin 'heel de mens' zich ontwikkelt.