Het team van SCK

Stanislascollege Krakeelpolderweg heeft een betrokken team, dat zich elke dag inzet om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een succesvolle toekomst. De school wordt geleid door het managementteam (MT).

Het managementteam bestaat uit de directeur en vier teamleiders. Het onderwijs aan de leerlingen wordt verzorgd door (vak)docenten met onderwijsassistenten. Het managementteam overlegt regelmatig met de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad.
Coaches en een aantal docenten van een afdeling vormen een team. Er is frequent overleg tussen de docenten/coaches onderling en tussen de docenten/coaches en de teamleider. De interactie tussen onderwijs en begeleiding vindt plaats binnen het team en zorgt voor een omgeving waarin leerlingen en ouders zonder problemen de juiste weg weten te vinden.

Managementteam Stanislascollege Krakeelpolderweg

Directeur dhr. R. Lagraauw
Teamleider leerjaar 1 mw. P. van Aalst
Teamleider a.i. leerjaar 1 mw. I. Franck
Teamleider leerjaar 2 dhr. B.P.C. Gerrets
Teamleider leerjaar 3 dhr. drs. J. Diekema
Teamleider leerjaar 4 mw. J. de Boer