Het team van SCK

Stanislascollege Krakeelpolderweg heeft een betrokken team, dat zich elke dag inzet om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een succesvolle toekomst. De school wordt geleid door het managementteam (MT).

De dagelijkse leiding van het Stanislas Krakeelpolderweg is in handen van het managementteam. Dit team bestaat uit de directeur en vijf teamleiders. Het onderwijs wordt verzorgd door vakdocenten met onderwijsassistenten. Er is regelmatig overleg tussen de docenten en coaches onderling en tussen docententeams en de teamleider. De interactie tussen het onderwijs en de begeleiding vindt plaats binnen het team en zorgt voor een omgeving waarin iedereen elkaar goed weet te vinden.